آرشیف

2020-9-6

احمد سعیدی

در آستانه هفته شهید!

هفته شهید یعنی هفته احترام به عزت و آزادی با نمایش ادب، تواضع و خویشتنداری. این هفته از ما می طلبد تا با تلاوت قرآن و کمک به مستمندان روح رفتگان را شاد و بازماندگان را از کربت آباد فقر و نیازمندی نجات دهیم.

حرکات غیر مودبانه، گشت زنی های مسلحانه و غرور آمیز، آزار و اذیت شهروندان، بستن راه ها و فیرهای هوای و زمینی در روز یاد بود از  هفته شهید روح قهرمان‌ملی را میرنجاند و خنجریست بر قلب دوستداران واقعی آن..

بنآ از همه دوستداران شهید احمد شاه مسعود و پیروان شهدای این وطن صمیمانه آرزو دارم تا جلو اوباشان اماتور، بد معاش، خود سر، ضد مدنیت و مخالف خط قهرمان‌ ملی کشور را بگیرند. از آنجاییکه بنیاد شهید احمد شاه مسعود مردم را از راه اندازی حرکت های مسلحانه و آزار دهنده هشدار داده است. پس هر فرد و گروهی که به بهانه هفته شهید با کاروان‌ موترهای حامل لنده غرهای مسلح در شهر و بازار دیده شود پیرو خط شهداء نیستند هر هموطن‌ ما حق دارد به ایشان نفرین بفرستد و جلو شانرا بگیرد..

روح شهدا شاد وخاطر شان جاویدان باد.