آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

دریای هریرود تا اکنون در تحریم قرار دارد

بسم الله الرحمن الرحیم
 
یک حقیقت مسلم است، بارها گفته شد و هیچ کس نشنید. یکبار دیگر اظهار مینمایم، مدت چند سال میشود که متوجه هستم از دریای هریرود یک تاسک آب هم کسی استفاده نمیکند. از عبدالروف پرسیدم که این دریا را کی سم پاشی و زهر آلود کرده که قابل استفاده نیست؟
عبدالروف گفت: سخنگوی ما عبدالمومین است.
از عبدالمومین پرسیدم: که لالا شما از تشنگی نمی میرید؟
عبدالمومین گفت: نه ما پیچگی کاکا سفید ریش داخل حویلی ما چه کنده ایم رفع تشنگی ما میشود.
گفتم: چرا از دریا استفاده نمیکنید؟
گفت: کاکا سفید ریش دیق میشه.
گفتم: یک زمان رئیس صاحب جمهور گفت: هرچه که از دریا میخورید، بخورید. هنوز استفاده که حق شما بالای من میباشد بند برق گرم آب را برای شما بسته میکنم، چرا نشد؟
عبدالمومین گفت: رئیس صاحب جمهور لحاظ کاکا ریش سفید را کرد.
گفتم: شما به والی صاحبان که قبلا اینجا وظیفه اجرا میکردند پیشنهاد نکرده اید که بند برق را به مقامات ذیصلاح پیشنهاد و به معرض اجرا قرار دهند؟
گفت: پیشنهاد میکردیم برای ما میخندیدند و میگفتند شما خبر ندارید که ما آب خوردن از چشمه ضحاک پوزه لیچ می آوریم. بار دیگر اصرار میکردیم برای ما میگفتند که ما خود را به منفک کردن برابر نمیکنیم، شما که از خودتان والی مقرر کردید همین خواهش بیجا را بکنید.
گفتم: وکیل صاحب های دور اول چرا پیشنهاد نکردند؟
گفت: پیشنهاد کردند بنده های خدا دوچار مشکل شدند.
گفتم: چی مشکل؟
گفت: یکی شان زنده گم شد از طریق رادیوی آزادی برنامه در جستجوی گمشده گان پیدایش کردیم و یکی دیگر بدور دوم ناکام شد.
گفتم: والی صاحب جدید که از خود ماست آیا پیشنهاد خواهد کرد؟
گفت: نا خبر است اگر پیشنهاد کند منفک میشه و اگر خبر شد پیشنهاد نخواهد کرد.
گفتم: وکیل صاحبهای دور دوم پیشنهاد خواهند کرد و مشکل را حل خواهند کرد؟
گفت: خود را زنده به گم کردن نمیدهند بیزار اند از همچو خدمتی…………………..
 
 
احترام
غلام محمد نقشبندی
غور – چغچران
زمستان 1389