آرشیف

2021-8-4

محمد اسحاق ثنا

درد وطن‌
نالد ز درد بی کسی ات مرد و زن وطن 
ریزند ز دیده اشک بگویند وطن وطن
دیگر ز باغ می نرسد صوت بلبلی 
گر دیده آشیانه ای زاغ و زغن وطن
دیگر وطن به سوی ترقی نمیرود
باشد وطن به دستی دو سه بی وطن وطن
یارب نصیب دشمن تو جز همین مباد 
تا زنده است رنج و عذاب و محن وطن
جنگ است و قتل و کشتن و بربادی و ستیز 
بی زخم نمانده پای و سرو دست و تن وطن
دیروز داشتی چی سخن دان علم و فضل 
امروز کم اند مردم با علم و فن وطن  
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۴/۸/۲۰۲۱