آرشیف

2014-12-29

نعمت الله ترکانی

درد عـشـــــــــق

من  و  آوارگی  هایم  درین هنــــــگامۀ پیری
بود  از سایۀ عمر عـبـث  یک خواب  تعبیری

 

نشد تا  با زبان  ســاده حال  خویش  را  گویم
زمان  بر سرنوشت ام مینویسد شعر دلگیری

 

 پریشان بوده ام  و مختصر  دیدم  دم  خوشی
ازین  بیــچارگی ها  بر  نیامد هــیچ  تفسیری

 

 دل دیوانه  ای  من هر چه  را  وارونه میبیند
 خدا را دوستان باشید به فکر قفل و زنجیری

 

نمـــــیدانم  چرا در قسمت ما رنج و غم دادند
برای  حاصل  عمر دیگر  سازیم چه تدبیری

 

قلم  دیوانه تر از من بفکر حُرمت عقل  است
نمیدانم  چسان گیرم  به درد عشق  تحریری

نعمت الله ترکانی
19 اکتوبر 2009