آرشیف

2021-1-19

گل رحمان فراز

درخواست بزرگ از طرف وکلای غور برای وزیر صاحب معارف!

درخواست بزرگ از طرف وکلای غور برای وزیر صاحب معارف!

این عریضه حاوی شکایت وکلای غور است که از دست من "گل رحمان فراز" مسئول نظارت و ارزیابی، پلان و گزارش دهی پروگرام اقرا صورت گرفته است. من از طریق رقابت آزاد که در سطح وزارت معارف برگذار شده بود، برنده این سمت دانسته شدم و یک سال است که مأموریت ام را موفقانه به پیش می برم. در این اواخر، ارزیابی سالانه را نیز موفقانه سپری نمودم و مستحق ترفیع و عقد قرارداد دوباره شناخته شدم.
 
در طول یک سال هیچ گاه به مسائل سمتی برخورد نکردم. با همه روابط کاری حسنه داشتم و شریان معارف غور را با فعالیت های تدویر جلسات و گزارش دهی به مرکز فعال نمودم. روی طرح ارتقای ظرفیت معلمین چهارده پاس تلاش کردم. سیستم معاشات، تشکیل و پلان را یکسان نمودم، از همه نقاط مکاتب غور جی پی اس گرفتم، جلسات هفته وار، ماهوار و سکتوری برگذار کردم، گزارش های هفته وار، ربع وار و سالانه به موقع آن به وزارت ارسال می شد و در نهایت به هدایات مقام وزارت پاسخگو بودم.
 
از اول مأموریت تا حال محترم وکیل عطا محمد دهقانپور با تقرر من مخالفت داشت. این دومین باریست که امضای جمع وکلا را برای برطرف کردن خودم می بینم. گرچند یک عده وکلای عزیز از امضای شان منکر شده اند و ادعای جعل کرده اند ولی این ادعا باید به حد اثبات برسد. اگر آقای دهقانپور قرار باشد که به هر مورد امضای وکلای عزیز و عزتمند غور را جعل نماید و ایشان را بدون موجب مخالف مردم شان قرار دهد، باید ادعای حیثیت صورت گیرد و جلوی استفاده جویی وکیل استفاده جو گرفته شود.
 
من در عملکرد ام آراسته با قانون، لایحه و طرزالعمل هستم. وظیفه را روش خدمت می دانم ولی هیچگاه به زور تن نمی دهم. اگر وکلای عزیز این خواهش را از من می کردند‌، بدون دلیل استعفا می دادم ولی حالا بگذارید ملت آزاده، شریف و عزتمند غور قضاوت کند و وکلای عزیز هم دلیل مخالفت خود را ارائه کنند.
برادر شما
گل رحمان فراز