آرشیف

2015-1-29

منیژه بهزاد

دختران غوری در لیلیۀ دانشگاه کـابــــل

 
پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ( ص) آموزش و تعلیم  را بر مرد و زن مسلمان فرض گفته  است و در  یک حدیث  دیگر فرموده است که « علم بیاموزید ولو اگر به چین هم باشد.»  در سالهای گذشته دختران  غوری کمتر،  این فرصت را پیدا می کردند که به مکتب بروند  و درس بخوانند  یا احیاناً به دانشگاه راه  پیدا نمایند. نظام انتخابی کنونی  به فضل خداوند و همکاری مردم  شریف ما ، الحمدلله این زمینه را مساعد ساخته است که  دختران نیز مانند برادران شان  درس بخوانند و برای آیندۀ خود و کشور خود خدمتی انجام دهند.  درحال حاضر حدود 13 تن  از دانشجویان دختر از ولایت غور در لیلۀ دخترانۀ دانشگاه کابل به سر می برند و به رشته های ساینس ، روانشناسی ، ادبیات، تعلیم وتربیه، علوم اجتماعی ، فارمسی ، شرعیات وغیره مشغول تحصیل می باشند. بدون شک،  تعدادی از غوری ها هم هستند که خانه های شان در کابل است وهمینجا درس می خوانند.  لیلۀ دخترانۀ دانشگاه  کابل ،  که در داخل محوطۀ دانشگاه  قرار دارد ، یک ساختمان چهارطبقه است که به شکل حرف K  الفبای انگلیسی ساخته شده است. اطراف این ساختمان را یک دیوار سنگی بلند،  احاطه نموده  و بالای دیوار سیم گرفته شده  است و به شکل مناسب از آن محافظت صورت می گیرد. لیلیه دارای کتابخانه ، تسهیلات انترنت ، سالون غذا خوری و اتاقهای مناسب می باشد. هفتۀ  دو بار آب گرم نیز در نل ها وحمام های لیله به جریان می افتد و آب سرد صحی ، بیست وچهارساعته موجود می باشد. 
در این لیله حدود یکهزار و ششصد تن دختر،  بود وباش  دارند که بیشتر شان از ولایت های بدخشان، غزنی و تخار هستند. در هر اتاق لیله شش نفر زندگی می کند و باتوجه به بزرگی اتاقها جای کاملا مناسبی می باشد. مینوی غذایی لیلیه را چاشت ها،  برنج با گوشت یا بامیه وکچالو و زردک و شب ها هم لوبیا وکچالو وصبح ها چای وشیر تشکیل می دهد ومیوۀ  فصل نیز در آن وجود دارد. دانشجویان،  خود شان نیز می توانند گاهی در اتاق برای خود دیک جور نمایند. تمام پرسونل لیلیه از مدیر گرفته تا معلمین و آشپز و اجیر همه از طبقۀ اناث می باشند. وسایل و امکانات ورزشی نیز در لیلیه تهیه شده است وکسانی که علاقه داشته باشند می توانند در داخل لیلیه فعالیت های ورزشی نیز داشته باشند. در سالون بزرگ لیلیه یک پایه تلویزیون نیز گذاشته شده است و محصلین هم می توانند خود شان در اتاقهای شان تلویزیون شخصی داشته باشند. برای خریداری ضروریات محصلین ، در داخل محوطۀ  لیلیه کانتین نیز وجود دارد که دانشجویان اشیای مورد ضرورت خود را ازانجا  به  دست می آورند. هرچند مسافرت و دور از فامیل بودن شرایط سختی است ؛ اما ما به خاطر تحصیل علم و دانش و خدمت به خانواده وجامعۀ خویش باید این مشکلات را تحمل نماییم تا بتوانیم در آینده خدمتی به کشور خود انجام بدهیم.  لیلیۀ دانشگاه کابل حقیقتا در این باره کمک بسیار خوب ومناسبی هست. امیدواریم این لیلیه در آینده تعداد زیادی از محصلین غوری را در خود داشته باشد.