X

آرشیف

دام تزویر

چـرا آیین را بازیـچه کردند
پــیام تین را بـازیـچه کردند

گهی ترسا و گه مسلم برآیند
خدا و دین را بازیچه کردند

نه تنها دین به دنیا میفروشند
خودِ پـیشن را بازیچه کردند

خلاف دانـش و علـم وراثت
نژاد و ژِن را بازیچه کردند

اســیر دام تـزویـر سـیاسـت
دل مسکین را بازیـچه کردند

به بزم زهره گرپا می گذازند
مه و پروین را بازیچه کردند

به گرگس قله هارامی سپارند
پـر شـاهین را بازیـچه کردند

به پـشت خر بگـذارند زیـن را
لگام و زیـن را بـازیـچه کردند

تمـدن را بـه دسـت جهل دادنـد
جـم مهــرین را بازیـچـه کردند

به دالر می فروشند ارث میهن
نـو و پاریـن را بازیـچه کردند

چه داند سنگدل ازعشق فرهاد
دل شـیریـن را بـازیـچه کردند

بهاران را خزان افسرده سـازد
گل نسـریـن را باریـچه کردند

نـه تـنها همـدلی بر بـاد دادنـد
نفـاق و کین را بازیـچه کردند

درون از عقـدۀ قـومی بـود پر
فقـط تزیین را بـازیچه کردند

1/6/2018
 
رسول پویان

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.