آرشیف

2016-8-13

محمدگل پویا

||داشته هــــــــــای دلم||

 

||داشته های دلم||

هم تبارانم در سوگ تان سوگ وارم

طالبان مزدور دشمنان قسم خورده ی افغانستان، بار دیگر تعداد هموطنان ما را در سوگ نشاندند. طالبان غلام برای رسیدن به اهداف شوم خود بالای ولسوالی پسابند ولایت غور حمله آور شدند و تعداد از افسران نیروهای امنیتی ما را به شهادت رساندند که بار دیگر چهره ی خون آشام خود را بر همه گان به نمایش گذاشتند. اینها با استفاده از نام اسلام،  بد ترین جنایت های ضد بشری و انسانی و اسلامی را انجام میدهند. طالبان برای ایجاد وحشت و ترور از هیچ چیز باکی ندارند و همه روزه نسل کشی دارند.
از خداوند منان آرزو میکنم که برای شهدای راه آزادی وطن و سنگر داران واقعی و کسانیکه جان خود را فدای این وطن کردن و برای دفاع از وطن تا آخرین رمق حیات رزمیدند، جای شان را جنت الفردوس بگرداند و برای زخمیان شفای عاجل خواهانم.

نا بود باد تفکر طالبانی 
نا بود باد نوکران پاکستان 
نابود باد دشمنان اسلام 
نا بود باد کسانیکه در فکر اشغال افغانستان هستند .
نا بود باد کسانیکه وحشت و دهشت خلق میکنند .
نابود باد کسانیکه نسبت به وطن ما چشم نفرت دارند.
نا بود غلامان حلقه بگوش کشورهای بی گانه .
پیروز باد سنگرداران واقعی وطن !

پیروز باد تمام نیروهای امنیتی که شب روز برای دفاع از وطن می رزمند و شهادت را افتخار میدانند و جان خود را در راه دفاع از وطن فدا میکنند.
پیروز باد تمام کسانیکه از دین و حریم و نوامس ملی این کشور دفاع میکنند.
اسلام دین رحمت است اسلام دین اخوت است اسلام دین مروت است اسلام دین صلح است.
اسلام دین خشونت، برده گی، وحشت ،ترور ،قتل بد بختی و جنگ نیست. آنهایکه زیر ساحه اسلام فعالیت های خصمانه و وحشیانه میکنند کور خواندن و اشتباه کردند. 

شما بی خردان زمان بدانید که:
"این راه که می روید به ترکستان است!!"

محمدگل "پویا" فعال جامعه مدنی 
غور
فیروزکوه
22 اسد 1395