آرشیف

2015-6-27

الحاج امین الدین سعـیـدی

داستانی پند امیز حضرت علی کرم الله وجهه با شخصی فقیر

امام حافظ ابن کثیر مفسر شهیر جهان است در کتاب خویش ( البدایة و النهایة ) از أصبغ بن نباته  التمیمی الحنظلی المُجاشِعي طی روایتی مینویسد :
در یکی از روز ها :شخصی  فقیری نزد حضرت علی  کرم الله وجهه   آمد و گفت: ای امیر المومنین  من ضرورتی دارم که قبل از تو آن را از خداوند می‌خواهم، اگر نیازم را بر آورده کردی که خدا را سپاس می‌گویم و از تو تشکر می‌کنم ، در غیر اینصورت خدا را سپاس می‌گویم و تو را معذور می‌دانم.
حضرت علی کرم الله وجهه  گفت: خواهش و نیاز خود را بر روی زمین بنویس چرا که من بد میدانم که  ذلّت گدایی را در چهره‌ات مشاهده کنم.
آن شخصی   مطابق هدایت حضرت علی کرم الله وجهه ضرورت و مایحتاج  خویش را فقط در یک جمله « من محتاج ونیازمند هستم »  بر روی زمین نوشت .
حضرت علی کرم الله وجهه گفت: آن لباسم را بیاورید، لباس را آوردند و علی رضی الله عنه لباس را به او داد، شخص لباس را گرفت و بعد از پوشیدن لباس اعطا شده   شعر زیبای  را حضور حضرت علی کرم الله وجهه زمزمه نمود:
کسوتنی حُلة تبلی محاسنها
إن نلت حسن ثنائى نلت مکرمة
إن الثنا لیحیی ذکر صاحبه
لا تزهد الدهر فی خیر تواقعه
فسوف أکسوک من حسن الثنا حللا
ولست أبغى بما قد قلته بدلا
کالغیث‌یحیی نداه‌السهل والجبلا
فکل عبد سیجزی بالذی عملا
« به من لباس پوشیدی که با گذشت زمان زیبایی‌اش کهنه می‌شود
اما من بزودی تو را با ستایشهای نیکو خواهم پوشاند
اگر با تعریف و مدح من به ارزش و احترامی ‌برسی
من در برابر آنچه گفتم عوضی نمی‌خواهم
بدون تردید مدح، نام مدح شنونده را زنده نگه می‌دارد.
مانند باران که شبنم آن دشت و کوه را زنده می‌کند
هرگز زمانه خیری که ‌انجام دادی فراموش نخواهد کرد
و هر کس به زودی پاداش عملی را که ‌انجام داده، خواهد دید »
حضرت علی کرم الله وجهه  بعد از استماع  این شعر زیبا وپر مفهوم هدایت داد تا  صد دینارنیز به شخص تادیده نماید .
 أصبغ گفت: ای امیر المومنین ! لباس خوب و صد دینار می‌دهی؟ گفت: بلی! چون از رسول ‎الله صلی الله علیه و سلم شنیده‌ام فرمود: «انزلوا النّاس منازلهم»: (با مردم به اندازه جایگاه ومقام ‌وشخصیت آنان رفتار کنید، این ارزش و مقام این مرد در نزد من است.)  ( البدایة و النهایة8/9.  )به نقل از(سیره أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب رضی الله عنه و شخصیت و عصر او، تألیف: دکترعلی محمد محمد صلابی )
 
الحاج امین الدین «  سعیدی – سعید افغانی»
مـدیـر مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان و
مسؤل مرکز فرهنگی دحق لاره  – جرمنی