آرشیف

2021-2-16

محمد اسحاق ثنا

دار عدالت

 

چو مرغی خفته به خوابی بیا نفس بکشیم 
فغان کنیم و سر از گوشه ای قفس بکشیم 

بدین تجمل بیجا که بگذریم شب و روز 
به خویش آیم و تا دست از هوس بکشیم 

به ما و تو چی بهتر بعد از این همه سال 
تفنگ ها بگزاریم و دست پس بکشیم 

به سوی آن و نه هم‌ این رویم برای طلب 
صدای آن چه نیاز است به داد رس بکشیم 

به گوشه گوشه ای میهن چی ظلم و بی امنیست 
به پای دار عدالت بیا عسس بکشیم 

به گوش تنبلی و بیسوادی و غفلت 
برای محو شدن های هر یکی جرس بکشیم 

بدین تجمل بیجا که بگذریم شب و روز 
به خویش آیم و تا دست از هوس بکشیم 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
16/2/2021