آرشیف

2017-3-27

محمد عالم افتخار

“خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی…” در ستره محکمه افغانستان!

رهبری؛ به جای مغز و وجدان با معده و روده:

به گزارش خبر گزاری های متعدد؛ جنرال نكلسن قوماندان عمومى نيروهاى خارجى در افغانستان خطاب به رهبرى نظامى و امنيتى كشور ما در يك سيمينار برگزار شده، هفته اخیر سال 1395 یعنی همین چند روز پیش در مقر وزارت دفاع افغانستان؛ به قوماندانان قول اردو، قوماندانان زون هاى پوليس، رهبرى وزارت دفاع، وزارت داخله و رياست امنيت گفته است:
آيا ميدانيد كه چرا ﺷﻤﺎ جنگ را در مقابل چند طالب باخته ايد و طالبان با پاهاى برهنه برنده ميشوند؟؟ اين به خاطريست كه رهبرى ارگانهاى نظامى و امنيتى افغانستان غرق در فساد اند.
معنای عامیانه سخنان جان نکلسن این است که قوت های نظامی و امنیتی افغانستان؛ به جای مغز و وجدان؛ توسط معده و روده بزرگ؛ رهبری میشوند!! 
جنرال نكلسن در عين بيانيه اش چشم در چشم به رهبرى ارگان هاى امنيتى و نظامى موجود در تالار مي نگرد و می افزاید:
به ﺷﻤﺎ ميگويم، بس است، همه ﺷﻤﺎ صاحب ثروت و جايداد شده ايد، حالا وقت اش فرا رسيده است تا به كشور تان رحم كنيد و به خاطر افغانستان و مردم بيچاره آن توجه كنيد، خوب گوش كنيد كه حكومت جديد امريكا در موضوع فساد در افغانستان خيلى ها جدى است و ديگر فساد را در ادارات نظامى و امنيتى برداشت كرده نمي تواند، همين ﺷﻤﺎ رهبرى و قوماندانان هستيد كه مهمات و سلاح نيروهاى خود را در ميدان داغ جنگ به دشمن مي فروشيد تا دوباره برادران و فرزندان افغان تان؛ توسط آن ها کشتار شوند.
آیا این سخنان جنرال ارشد امریکایی؛ به رهبری سایر بخش های حکومت امریکا آورده و امریکا پرورده در افغانستان از جمله به رهبری ارگانهای قضایی؛ قاضی القضات ها و قاضیان بزرگ و کوچک در سراسر افغانستان؛ صدق و انطباقی دارد یا ندارد؛ و دیگر ملاحظات؛ عجالتاً موقوف!
صرف همینقدر باید به خاطر بسپاریم که جنرال جان نکلسون؛ از سرزمینی می آید که در آن صرف نظر از گذشته ها؛ در همین دو سه ماه اخیر؛ قاضیان بار بار به دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی و منافع مردم امریکا؛ فرمان های اجرائی پیهم رئیس جمهور برحال کشورـ آری رئیس دولت ابرقدرت امریکا ـ  را به چالش کشیده؛ معلق و به اصطلاح کن لم یکن کردند. ولی … اینجا!؟
 شُتر ما مدعی است که کمترین کارش؛ ابریشم باقی (تطبیق قانون و شریعت غرای محمدی) است؛ وانگاه دست و پای و پوز و گردن و شکم و کوهانش را؛ حجت می گیرد!!!
 

ادامه مطلب در اینجا