آرشیف

2018-12-17

محمد عالم افتخار

“خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی…” در ستره محکمه افغانستان!

پیرامون حرکت دراماتیک جوانی که زازی وفا خوانده شده است؛ در تالار باشکوه و با سطوتی که جناب رئیس جمهور کشور در هرات آراسته بود تا افتتاح پروِژه مهم «راه لاجورد» را به افغانستانی ها و جهانیان اعلام بدارد و اصلاً یا ضمناً برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اش کمپاین دیگری نماید؛ سخن های گفته و ناگفته بسیار است ولی آنچه منجمله در بحث ما اهمیت بالا دارد؛ این است که بالاخره «دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار عکس‌هایی از زازی وفا و مادرش، اعلام کرده آنها به کابل آورده شدند تا به شکایتشان رسیدگی شود.»
اگر یادمان باشد همین چند روز پیش؛ سازمانی موسوم به «شفافیت بین المللی» راپوری به سطح جهان نشر کرد و در آن با صراحت لهجه بیسابقه اعلام داشت که ارگانهای عدلی و قضایی و معارف افغانستان فاسد ترین ادارات افغانستان استند یعنی اینکه در آنها وظایف و مسئولیت های محوله انجام نمیشود و به علت فساد و چور و چپاول، حقوق اتلاف شده مردم احقاق نمیگردد و برای آنها سرگردانی های جانکاه؛ ظلم و اهانت و سرانجام نومیدی و سوختن و ساختن برجا میماند و چه بسا بیگناهانی هم مجرم وانمود و تا سرحد اعدام و امحا رسانیده میشوند.
البته بلافاصله نمایندگان قضا و عدلیه این راپور را رد کردند و لست طویلی از مجازات قاضی ها و دیگر مسئولان خاطی نامیده را به رخ خلق الله کشیدند و به سوی عرش خدا پارسل فرمودند. و هم چنین به نظر رسید که دفتر سر بازرس امریکایی از افتضاح این چنینی مخدومان و ماموران برنشانده در عالیترین مقامات عدل و قضا و دانش آموزی کشور اشغالی؛ یکه خورده تبصره گونه توجیه فرمودند که زور مندان و زور آوران؛ بیچاره ها را نمیگذارند که عدالت را تطبیق نمایند و حق را به حقدار برسانند؛ مکاتب خیالی و ملزومات آنها را خلق نفرمایند….و الی اخیر.
زور آوران و زورمندان هم که چیز هایی نیستند که کس برایشان بگوید بالای چشم تان ابروست. آنان بر ارابه اقتدار و استیلای امریکا و ناتو در افغانستانِ مورد «حمایت قاطع» شانه داده یا مقابل ریسک ها سینه مقلدان و مسحوران خویش را سپر کرده اند!

ادامه مطلب در اینجا