آرشیف

2017-3-13

afrotan3141

خون بی گناهان از قندهار تا شفاخانه چهارصد بستر کابل !

داعش جاده صاف کن زورازمائی های عربستان و هند با پاکستان !

میگویند : پسری که در پارچه امتحانش درجواب این پرسش که اسم پایتخت فرانسه چیست بجایی پاریس لندن نوشته بود وقتی به خانه اش برگشت در نخستین فرصت از مادر اش استدعا نمود که دعا کند فرانسوی ها انگلستان را اشغال کنند وقتی مادرش علت این تغییر را پرسید ، پسر با اضطراب پاسخ داد که من امروز حین حل پارچه امتحان به عوض پاریس ، لندن را به عنوان پایتخت فرانسه جواب داده ام . پس از حمله همکاران داعشی حنیف خان اتمر برمهمانخانه ولایت کندهار که چندین تن از دیپلوماتهای امارات متحده عربی به شمول سفیر آنکشور کشته و مجروح شدند

https://www.youtube.com/watch?v=hKzoHFlYG5E&ab_channel=ArianaNews

 هرچند سعی همه جانبه  نمودند تا مسؤلیت آن حمله را بربدوش جنگجویان طالب باندازند اما اتخاذ تدابیر قبلی امنیتی از سوی وزارت خارجه کشور امارات متحده عربی و حضورشجاع پاشا  جنرال متقاعد سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI به حیث مستشار امنیتی رئیس امارات متحده عربی که گفته میشود قبل از رفتن چند تن از دیپلماتهای امارات ازکابل به کندهارو بازگشائی بزرگترین یتیم خانه در آن شهر  زمینه حصول یک توافقنامه شفاهی میان طالبان و دولت امارات متحده عربی  نیز در نتیجه تلاشهای  مستقیم این جنرال بازنشسته سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI مگر این بار در سمت مستشار امنیتی امیر امارات متحده عربی فراهم گردیده بود.

 

ادامه مطلب در اینجا