آرشیف

2022-12-10

Shahla Latifi

خودبودن
به عقیده من همانطوری که زنان با یکدیگر یکسان نیستند، درست همانطور, هر زن در اجتماع و نظام خانواده با دید و روش مختلف عمل می‌کند.
با فکر و احساسی که در وجود هر زن نهفته است, می‌تواند روی زندگی زن تاثیر بگذارد و زندگی را بر وفق مراد و خواست و تقاضای او بسازد و با محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی، در خود یک انسان نو (خودش) را به وجود آورد و با تلاش و کوشش, ادامه راه دلخواهش را میسر سازد.
مهم‌ترین چیزهایی که من از دیگران، زمان، تحولات ذهنی و عقلانی و کتاب‌های که خوانده‌ام یاد گرفتم که “خودم” باشم. حتی در کابل، هیچ وقتی از دیگران تقلید نمی‌کردم. نظر به مد و فشن روز لباس نمی‌پوشیدم و روزانه موهایم را بسیار ساده (دم اسبی) آراسته و با یک آرامش ناخودآگاهی درونی با توجه به درسها و مسئولیت هایم به کارهایم می‌پرداختم.
چنان که در هر محیط و فرهنگ، به ویژه در محیط لیبرال و دموکراتیک مدرن امروزی, پایین‌ترین سطح و بالاترین سطح زندگی وجود دارد، من با سعی و کوشش “خودبودنم” توانسته ام بدون توجه به روحیه کنجکاو مردم، تعادل را رعایت کنم، هیچ بدبینی و ستم روحی، ذهنی و مادی را نرمال ندانسته و برای برقراری ارتباط صلح آمیز با درون روح خود و فرزندانم مبارزه کنم.
به نظر من خودبودن دانش و جرأت می‌خواهد؛ جرأت به همانی که باید باشی; با تمام ضعف ها و کاستی ها و فراز و نشیب زندگی چنانکه استی خود را نمایش دهی; وجود واقعی ات را نشان دهی و بدون ریا و نقاب, عنصر خودبودنت را روشن کنی.
و اگر (خودبودن) بدون در نظر گرفتن اعتقادات و معیارهای یک اجتماع انجام می‌گیرد و هنوز شخص با شجاعت با زندگی و چالش‌های زندگی، منطقی برخورد می‌کند و با بالا و بلندی‌های زندگی, “خود” را از دست نمی‌دهد و با اعتماد به نفس، به فردی مثبت اندیش و عملگرا تبدیل شده است؛ او بدون شک از زمان پیشی گرفته است.
شهلا لطیفی
دهم دسامبر ۲۰۲۲(میلادی)