آرشیف

2014-12-26

امین الله سعيدي

خواص طبي نماز

برخي از كارشناسان معتقد اند نماز خواندن تنها غذاي روح انسان نيست ، بلكه جسم انسانها را نيز تقويت مي كند . و آنها را در مبارزه با مشكلات روزمره ياري مي دهد . وقتي چشم ها در حالت نماز ثابت مي ماند جريان فكر هم خود به خود آرام شده و در نتيجه تمركز فكر افزايش مي يابد . ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصي مانند نزديك بيني مي شود و به لحاظ رواني اين حالت باعث افزايش مقاومت عصبي فرد شده و بي خوابي و افكار نا آرام را از انسان دور مي كند .
ايستادن در حالت نماز باعث تقويت حالت تعادلي بدن شده و قسمت مركزي مخچه كه محل كنترل اعمال و حركات ارادي است را تقويت مي كند و اين عمل باعث مي شود فرد با صرف كمترين نيرو و انرژي به انجام صحيح حركات بعدي بپردازد .
نماز قسمت فوقاني بدن را پرورش داده و ستون مهره ها را تقويت كرده و آن را در حالت مستقيم نگاه مي دارد . تقويت أحشاء و ماهيچه هاي شكم ، حفظ سلامت دستگاه گوارش و رفع قبضيت مزمن ، سوءهاضمه و بي اشتهايي از ديگر خواص نماز خواندن و ركوع در نماز است .
كارشناسان مي گويند در حالت ركوع ماهيچه هاي اطراف ستون مهره ها منبسط مي شود كه در تعادل و آرام كردن سمپاتيك موثر است . مدت زمان خواندن ذكر ركوع نيز باعث تقويت عضلات صورت و گردن ، ساق پا و رانها مي شود و به اين ترتيب به جريان خون در قسمتهاي مختلف بدن سرعت مي بخشد .
تنظيم ميتابوليزم بدن ، فراهم نمودن زمينه ً از بين رفتن اكثر بيماري ها از بدن ، كمك به افزايش حالت استواري و استحكام مغز و بهبود ناراحتي هاي تناسلي و نا رسايي هاي تخمدان از ديگر خواص ركوع در نماز است .
سجده نيز ستون مهره هاي بدن را تقويت كرده و درد هاي سياتيك را آرام مي كند . سجده علاوه بر از بين بردن يبوست و سوء هاضمهً حجاب حاجز را تقويت كرده و به دفع مواد زايد بدن به دليل فشرده شدن منطقه شكمي كمك مي كند .
سجده همچنين باعث افزايش جريان خون در سر شده كه اين امر با تغذيه اين غدد باعث حفظ شادابي ، زيبايي و طراوت پوست مي شود . حالات سجده به واسطه باز شدن مهره ها از يكديگر باعث كشيده شدن اعصابيكه قسمتهاي مختلف بدن را به مغز وصل مي كند ، شده و اين اعصاب را در يك حالت تعادلي قرار مي دهد كه اين هم براي سلامت انسان بسيار حائز اهميت است .
سجده باعث آسودگي و آرامش در فرد شده و عصبانيت را تسكين مي دهد . استحكام بخشيدن و تقويت عضلات پاها و رانها ، كمك به نفخ معده و روده ، بهبود فتق ، از خواص نشستن بعد نماز است . 
روشن است كه نماز فلسفه خاص خود را دارد كه معراج مومن و مايه قرب به حق است و آن را بايد فقط براي خداوند تعالي خواند و نه به انگيزه فوايد و آثاري از اين دست ، ولي آگاهي از اين دست نظرات علمي نيز مي تواند براي برخي مفيد باشد .
 
امين الله سعيدي
هرات  حمل / 1390
منبع : رويش