آرشیف

2015-1-8

نیک محمد نیکزاد

خــواهـــرم ! شرم و حیائت کجا رفته است ؟

حیا زینتی است که زن باید خود را به آن مزین نماید، پس اگر کسی حیائش را از دست داد در واقع همه چیز را از دست داده است ، و طعمه ای برای گمراهان و صاحبان هوی و هوس شده که هر وقت بخواهند  او را شکار می نمایند و هر زمانی که دوست داشته باشند سمومشان را  بر او می پاشند.
و لذا می بینیم که در ابتدا  شرم و حیای زن و تمسک وی به آداب اسلامی مانعی بزرگ بر سر راه  دعوتهای آزادی و بی بند باری وارده از خارج می باشد ، دعوتهایی که مشقات بسیاری  را در گمراه نمودن زنان مسلمان و نفوذ افکار ویرانگرشان میان آنان در پیش رویشان دیده اند پس راهی جز این نیافتند که تعدادی زنان بی مایه و بی خرد و علاقه مند به بی بند و باری و بی حیایی را جذب کرده و افکار پلیدشان را به آنها تزریق نموده اند ، آنان را در میان زنان مسلمان رها کرده و همه موانع را از سر راهشان برداشته اند .  و آنچه را که به آن نیاز داشته از قبیل اموال و نیازهای دیگر را در اختیار آنان گذاشتند سپس آنها در جلسات  و کنفرانسها و صحنه تلویزیونها و روزنامه ها و مجلات نمایان شدند و حمله ی گسترده ای را با شعار آزادی زنان مسلمان فرماندهی کردند و عنوان جذابی را نیز برای آن انتخاب کرده و آن را حقوق زن و آزادی وی نامیده اند ؛ در واقع این  عنوان کلمه ای حق است که از آن اراده باطل شده است . اما متأسفانه این دعوتها و آنچه را که از برنامه ها و افکار به دنبال دارند ، شروع به نفوذ در میان زنان مسلمان کرده است و حتی تعداد زیادی را می بینیم که افکارشان فاسد و اخلاقشان منحرف شده و شرم و حیا را از دست داده اند  . و به بخشی از اهدافی که برای حمله به اسلام  مورد نظر آنان بوده به بهانه آزاد ساختن زن از تعالیم دین اسلام  تبدیل گشته اند.
خواهرم : آیا ندانسته ای که آنها می گویند: « تا زمانی که حجاب از سر و روی زنان مسلمان بر داشته نشود و با آن قرآن ها پوشانده نشوند وضعیت خاورمیانه هرگز بهبود نخواهد یافت » .
و نیز می گویند : (( برای نابودی اسلام راهی کوتاهتر از بیرون آمدن زن مسلمان به حالتی آرایش کرده و بی بند و بار وجود ندارد »
خواهرم : حیا تاجی است بر سرت که نباید آن را از دست  بدهی و روزی از روزها به خودت اجازه نده که آن را از سرت برداری هر چند که فریبها و گول زدنها وجود داشته باشد و تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک آن نباشی  . همانطور که دانستی دشمنان امت اسلامی نمی خواهند حجاب و نقاب را از زنان مسلمان بگیرند بلکه علاوه بر آن و در درجه اول هدف آنان برچیدن حیا از قلبها ست و لذا بر ما واجب است که متمسک به حیا باشیم تا کید و حیله دشمنان خدا را به آنان بازگردانیم ، حیا جز خیر و خوبی را به دنبال ندارد همانطور که پیامبر (ص) می فرماید : «  الحَیاءُخَیرٌ کُلُّهُ»حیا همه اش خیراست  . و از مظاهر خیر بودن حیا این است که جامعه را محافظت و نگهداری می کند و آن را از حیله و فریب دشمنان که به دنبال فساد و انتشار وآسان نمودن  اشباع شهوات  وهوی و هوس بازی ها هستند ، حمایت می کند . . به این خاطر زن مسلمان که خیر و خوبی برای خود و جامعه اش می خواهد باید با شرم و حیا باشد ، بر آن محافظت نموده ، برای گسترش آن در میان مسلمانان تلاش نماید و در این زمینه الگویی نمونه برای دیگران باشد تا اینکه خیر و خوبی فراگیر شده و گسترش یابد . بی گمان آنچه که ما امروزه از بی ادبی و بی حیایی می بینیم از ضعف ایمان سرچشمه می گیرد . پیامبر (ص) می فرماید : ((اَلحَیاءُ وَالاِیمانُ قُرَناءُ فَإن ذهَبَ اَحَدُهُما ذَهَبَ الآخَرُ)) حیا و ایمان قرین و برابر هم هستند پس اگر یکی از آنها از بین رفت ، دیگری هم می رود . همچنین حیا شاخه ای از شاخه های ایمان است.  پیامبر(ص) می فرماید : ((الایمانُ بِضعٌ و سَبعونَ- او بضعٌ و ستُّونَ شُعبَةً – اَفضَلُها لا اِلهَ اِلاَّ الله و اَدناها اِماطَةُ الاَذی عنِ الطَّریقِ والحیاءُ شُعبَةٌ مِنَ الاِیمانِ)) ایمان هفتادو چند یا شصت و چند شاخه دارد که بهترین آنها لا اله الا الله و پایین ترین درجات و نشانه های ایمان بر طرف نمودن مزاحمت و موانع از سر راه مردم است و حیا هم بخشی از ایمان می باشد .
پیامیر (ص) از کنار مردی می گذشت که برادرش را به داشتن حیا توصیه می نمود ، پیامبر (ص) فرمود : او را رها کن بی گمان شرم و حیا از ایمان است  . ایمان به سوی حیا دعوت کرده و به آن تشویق می نماید همانطور که حیا راهی به سوی ایمان و شاخه ای از شاخه های آن است و به این خاطر هنگامی که ایمان در درون بعضی از زنان مسلمان رو به ضعف نهاد ، می بینیم که گفتار و روش زندگی و اخلاق آنان لبریز از بی حیایی شده است .  
اگر به وضعیت آنان در راهها و ارتباطات ، مدارس ، دانشکده ها ، دانشگاهها ، انجمنها ، پارکها ، منازل ، صحنه تلویزیونها ، روزنامه ها و مجلات و آگهی ها نظر بیندازی ، به این نتیجه می رسی که در برابر پدیده ای قرار گرفته ایم که از خواستار آگاهی و مطالع اسباب آن می باشد . زنی که با مردی بیگانه همراه شده و در پوهنتون ها و تفریحگاهها  در کنارش می نشیند ودر راهها با او همراه شده و با او به هر جایی مسافرت می کند .. بی گمان او بی حیا است . زنی که خنده های طنین انداز و سخنان زننده و هرزه در جاده  ها و سر راهها و پارکها از آنها شنیده می شود . . حیا ندارد .. زنی که با دوستانش می نشیند و به قصه گویی می پردازد و در مورد مسائلی سخن می گوید که علاوه بر حیای زن حیای مردان را هم خدشه دار می نماید .. بی حیا است  .. و زنی که با مردان اختلاط کرده و برای اختلاط زنان با مردان سعی و تلاش می نماید و از آن اجتناب نمی نماید  . . حیا ندارد . زنی که خود را آرایش می نماید و لباسهای غیر شرعی می پوشد که آثار بی حجابی و آرایش در آن نمایان است بی حیا می باشد  .و زنی که از خود نمایی خویش برای دیگران خوشحال می شود تا اینکه متوجه زنانگی وی شده و یا قسمتهایی از موهایش را نمایان می کند تا زیبایش را آشکار کند و مردم موهای نرم و زیبا یش را ببینند . . از حیا بی بهره است . زنی که عکسهای برهنه و فیلمهای مبتذل را نگاه می کند و صفحات مجلات بی بند و بار و روزنامه ها را ورق می زند و به قصد جستجوی اخبار بیهوده به پایگاههای اینترنتی مراجعه می کند و با کسانی سخن  می گوید که دارای دلی بیمار و نفس دستور دهنده به زشتی ، می باشد ، حیا ندارد . و همچنین زنی که به کنار دریاها رفته و بیشتر لباسهایش را به بهانه ی تفریح و خوشگذرانی در می آورد .. بی حیا است ، زنی که رشته سخن را به دست می گیرد و با مردان سخن می گوید و می خندد . . حیا ندارد. صورتهای بسیاری وجود دارند که از قلت شرم و حیا خبر می دهند  و همه ی ما شاهد مثالها ، مواضع و حکایات زیادی هستیم که دل هر انسانی  را خونین می کند و همه سخنانی که گفته شد  بلکه بیشتر از آن را نیزتعبیر می نمایند .
پیامبر(ص) ما را از وضع آنان با خبر نموده و سبب آن اعمال را بیان نموده و می فرماید : ((اِنَّ مما اَدرَکَ النَّاس مِن کلامِ النبوة الاولی : اِذا لَم تستَحِ فَاصنَع ما تَشاءُ ))   بی گمان  یکی از چیزهایی که مردم از کلام پیامبران پیشین دریافته اند ، این است که اگر حیا نکردی ، هر چه خواستی انجام ده .
از دست دادن حیا مقتضی این است که انسان اعمال ناشایستی را که دلش می خواهد انجام دهد . همانطور که آنچه از انجام دادن آن شرم ندارد به آن اقدام نموده وانجام می دهد. طبق گفته ی علما هر دو معنی هم می توانند مقصود این حدیث باشند. بنابر این می بینی زنی که حیا را ضایع نموده و بی حیا گشته و از آن بی بهره است آنچه که دلش بخواهد انجام می دهد
بدرستی آنچه که در اینجا گفته شد ، تنها دعوتی صادقانه است از زن مسلمان پاک و عفیف که دینش را دوست  دارد و از عذاب پروردگارش می ترسد و امید به پاداش و نعمتهایش دارد ، ما آنها و امثال آنان را دعوت می نماییم که به سوی شرم و حیا برگردند و از دختر حضرت شعیب درس عبرت بگیرند که ضرب المثل و نمونه ی حیا نامیده شده است حتی لیاقت آن را به دست آورده که قرآن از وی حکایت نموده و داستان وی  تا روز قیامت ماندگار شود و هر زنی که وضعیت وی همانند دختر شعیب باشد ، مثل این است که قرآن از وی سخن می گوید : خداوند می فرماید : {فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا}يكي از آن دو ( دختر ) كه با نهايت حياء گام برمي‌داشت ( و پيدا بود كه از سخن گفتن با يك جوان بيگانه شرم دارد ) به پيش او آمد و گفت : پدرم از تو دعوت مي‌كند تا پاداش اين كه ( لطف فرموده و آب از چاه بيرون كشيده‌اي و بدان گوسفندان ) ما را آب داده‌اي ، به تو بدهد . تفصیل داستان از این قرار است که حضرت موسی (ع) دو دختر جوان را دید که به قصد آب دادن گوسفندان آمده بودند امّا خود را از جمعیت دور نگه می داشتند تا با مردم قاطی نشوند ، لذا حضرت موسی چاره ای نداشت جز اینکه اقدام نموده  و به گوسفندان آنان آب دهد،کسانی دارای این اخلاق  هستند که در زمان مادیات و شهوات کم یافته می شوند . و بعد از آن به زیر سایه درختی پناه برد و به استراحت پرداخت. پدر آن دو دختر هنگامی که داستان حضرت موسی را از زبان دخترش شنید ، یکی از آنان را به دنبال او فرستاد تا اینکه پاداش عمل خیر او را بدهد . دختر پاکیزه ی پاکدامن و بزرگوار به نزد حضرت موسی رفت اما رفتن وی با حالتی بی لباس و گمراه کننده نبود بلکه با رعایت شرم و حیا راه می رفت .
رفتن وی با شرم و حیا توأم بود و همچنین سخن گفتن وی نیز با حیا همراه بود . بعضی از اهل علم این آیه (فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء … ) را می خوانند و بعضی دیگر باری دیگر هم شروع کرده و می خوانند : ( عَلَى اسْتِحْيَاء . … ) پس پاک و منزه است آن خدایی که دختر جوان را مزین به حیا نموده و ذکر وی را تا روز قیامت دوام بخشیده است .
در پایان خواهرم واجب است که شرم و حیا همه جوانب زندگی ات را فراگیرد تا سعادتمند شده و دیگران را نیز به سعادت برسانی . زنی که شرم و حیائی ندارد در واقع هلاک شده است و دیگران را نیز با بدبختی و گمراهی خویش به گمراهی می کشاند و ضرر آن به تمام جامعه سرایت می کند ، سبب گناهان بسیار شده و طاعتهای بسیاری را نیز مانع می شود و اوقات بسیاری از دیگران را ضایع می گرداند و همت های بسیاری از ایماندران را ضعیف می کند ، ایماندارانی که مشاهده چنین اوضاعی بر آنان بسیار سنگین است .
پس خواهرم با داشتن و رعایت کردن شرم و حیا وسیله ای برای بنای جامعه باش نه وسیله ی ویرانی آن . خداوند ما و شما را به راه هدایت و سعادت راهنمایی کند .
 
نیک محمد "نیکزاد"17/12/1390