آرشیف

2015-1-9

عبدالوقار دانشیار

خـــلافــت دولتی و فــــور از نعمات

 

       سوم مارچ 2010 میلادی هشتاد و ششمین سالگرد سقوط خلافت اسلامی بود. بعد از چشیدن میوه تلخ سوسیالیزم در سال 1950 میلادی و نقش بر آب شدن آزادی سراسری سال های 1960 و 1970 وضع امت اسلامی در سراسر جهان هم چنان که بود باقی ماند، حتی بد تر هم شد و این وضعیت باعث بروز مشکلات بی شماری گردید.
         بعد از سقوط خلافت اسلامی، نیاز بود تا مشکلات بروز شده به طریق شرعی حل می گردید. اما متأسفانه بعد از سقوط خلافت اسلامی؛ امت به یک تعداد چالش های جدید مانند فقر، انکشاف، حفظ الصحه و هم چنان انکشاف پایدار اقتصاد، توزیع ثروت و انکشاف صنعتی روبرو شد، و این چالش ها میان پالیسی سازان، مفکران و مقامات دولتی محور بحث را تشکیل داد، و بحث اصلی را که تغییر بود، مانع شد. در حالی که واجب آن بود تا موانع مادی در برابر تغییر برداشته می شد، اما این طور نشد، بلکه از آن هم بد تر بعضی افکار مسموم کننده شان را نیز داخل امت ساختند، طور مثال می توان به عدم اعتماد امت در آوردن تغییر اشاره کرد.
نیازمندی سیاسی:
         پیدایش هر ملتی، نیازمند کسانی است که خواهان تغییر بوده و هم چنان ضرورت به آن هائی دارد که جهت رشد و تحقق این هدف و تضمین منافع ملت، در این جریان کار کنند.
        اوتووان بسمارک خواهان وحدت جرمنی بود. و برای این هدف ملت آلمان را در مسیر برتری صنعتی قرار داد و در رأس خودش قرار داشت. و در سال 1884 جرمن ها برای نایل آمدن به این هدف تعدادی از مستعمرات را خارج از مرز اروپا برای به دست آوردن ذخایر و معدنیاتی که کمبود آن احساس می شد، تشکیل داد.
         بسمارک به هدف اتحاد آلمان – باوجود تلاش های بسیار زیادی که طی هزار سال قبل از وی صورت گرفته بود- رسید، این اتحاد به این مفهوم بود که تمام معدنیات و ذخایر آلمان با تعقیب پالیسی واحد بدون تجزیه طلبی مورد استفاده قرار گیرد،. اما جاپان:
       هم چنان با بروز قرن بیستم جاپان نیز خواهان توسعه طلبی در عرصه صنعت شد. و صنعت جاپان رو به انکشاف بود. و پیشرفت صنعت جاپانی ها را وادار به این ساخت که مواد معدنی و ذخایر ایشان برای ترقی صنعت ایشان محدود است. برای این که جاپانی ها این مشکل خود را حل نمایند، دست به یک سلسله تجاوز های منطقوی زدند. که یکی از آن جمله تسخیر شبه جزیره کوریا که دارای معدنیات و ذخایر طبیعی بوده، و برای بقای صنعت جاپان خیلی حیاتی و مهم بود. می باشد.
        و هم چنان برطانیه برای این که مارکیتی برای تولیدات خود ایجاد نماید. یک تعداد تجاوزات یا حملات را برای تسخیر بعضی قلمرو ها به راه اندخت. و هم چنان برای انتقال و فروش و خرید تولیدات اش از غلام ها کار گرفت.
         این مثال ها بیان گر آنست که هر ملتی به خاطر تبدیل شدن به دولت قوی – تا حلال مشاکل آن ملت بوده و در تمام عرصه ها از ایشان دفاع نماید – ضرورت به عوامل و تغییرات اساسی دارد و هم چنین تا از منابع و ذخایر طبیعی، موقعیت های ستراتیژیکی و دیگر امور که بقای یک ملت را تضمین می کند، دفاع نماید.
       مثال های جرمن ها و جاپانی ها یک مثال اجتماعی یا در سطح یک جامعه کوچک یا یک منطقه محدود – بدون در نظر داشت صحت و بطلان – برای نایل آمدن بالای کمبودی های که خود شان آن را یک زیربنا و قالب برای پیشرفت و ترقی یک ملت جدید و مستحکم می دانستند قابل ملاحظه می باشند.
منابع و ذخایر امت اسلامی:
        اگر به ذخایر و معدنیات امت اسلامی در سراسر جهان نظر انداخته شود. سرزمین های امت اسلامی نه این که یک زیربنای کلیدی برای تشکیل یک امت واحد اسلامی است که بلکه بالاتر از آن توسط این منابع و ذخایر می توانند دولت قوی اسلامی را که عبارت از خلافت اسلامی است تشکیل داده که حلال مشاکل مسلمانان و کفار در سراسر جهان می باشد. و هم چنان خلافت اسلامی دولتی است که از تمام منابع و ذخایر موجود در سرزمین های اسلامی دفاع نموده و امنیت سراسری را  برای مسلمانان و کفار مهیا می سازد.
        سرزمین های اسلامی مالک 74 فیصد نفت کل جهان می باشند. بزرگ ترین کارخانه المونیم در بحرین قرار دارد دارد. هم چنان بزرگ ترین چاه معدن طلا در صحرای فزلکوم ازبکستان قرار دارد و بزرگ ترین کارخانه المونیم در تاجکستان قرار دارد. و هم چنان پاکستان بزرگ ترین ساحه معدن ذغال سنگ را که در دشت طهار موقعیت دارد، در خود جا داده و اندونیزیا که بزرگ ترین تولید کننده قلعی در دنیا می باشد، قابل ذکر است.
مشکل اصلی:
       سوالی مطرح می شود که چگونه امتی که دارای چنین ذخایر و معدنیات سرشار را در جهان دارد. اکنون در فقر و تنگ دستی زنده گی نمایند؟
        برای سوال فوق یک دلیل اساسی و ضروری که وجود دارد عبارت است از تمام حکامی که خود را حاکمان سرزمین های اسلامی می دانند قصد و نیت این را ندارند که راه حل را برای امت اسلامی ایجاد نمایند. تا امت اسلامی ازین معظه بیرون آید. و ایشان فقط و فقط خود را مربوط و منوط سرزمین های می دانند که توسط انگلیس نقشه آن طرح ریزی گردیدند. و ایشان برای این که در پوست خود باقی بمانند تنها از سرزمین های که توسط انگلیس برای شان چوکات بندی و مرز بندی شده از آن نگهداری می نمایند و اطمینان خود شان حاصل می کنند. و هدف خاص و اساسی این است که همان سرزمین های را که بعد از سقوط خلافت اسلامی انگلیس برای مرز بندی تعین کرده، کنترول نمایند. و بعد از خود شان بالای کرسی های شان کسانی که را که مربوط قبیله، قوم و اعضای فامیل ایشان است می نشانند. و به این اساس توسعه، اقتصاد، پیشرفت و تکنالوجی هدف دومی ایشان را تشکیل می دهد. و هدف اساسی ایشان به دست آوردن قدرت، حاکمیت و حکم فرمائی و خواهان بقای قدرت شان است. در نتیجه انشأ الله با روی کار آمدن خلافت اسلامی تمام معدنیات و ذخایر امت اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و امت را به سوی ترقی در تمام عرصه ها رهبری خواهد کرد. و بزرگ ترین پیروزی نصیب شان خواهد شد. انشأ الله خلافت بر منهج نبوت خواهد آمد. چنان که رهبران و خلافی که در سابق داشتیم و تمام سرزمین های اسلامی در دست شان بود ما نیز انشأالله مطابق خط مشی شان حرکت می نمایم و تمام احکام خداوند را در صحنه زندگی خواهیم آورد.
       و سرزمین های اسلامی دارای تمام عوامل، اساسات و ضروریات هستند که خود شان می توانند سرنوشت خود را به دست گیرند. امروز امت اسلامی در سراسر جهان ضرورت به هیچ چیزی ندارند. مگر ایشان یعنی فرجامی تخت این که ایشان ضرورت تنها و تنها به خلیفه دارند. بناءً مسلمانان در سراسر جهان، تمام ضروریات عناصر و تشکیلات دولت اسلامی را دارند. به خاطری که امت اسلامی در جهان مالک 54 فیصد ذخایر گاز است. هم چنان یک تریلیون ذخایر طلا را نیز در جهان دارا هستند. برعلاوه آن 4،7 میلیون ارتش آماده باش دارند که بزرگ ترین ثروت است.
        تمام امکانات فوق الذکر زمینه را برای تأسیس خلافت اسلامی مهیا می سازد که بر آن خلافت اسلامی قوی ارتش جهان را می داشته باشد. اگر نظر به دیگر ذخایر امت اسلامی اندازیم در می یابیم که امروز امت اسلامی به صورت مجموعی 700 بیلیون بیرل نفت و صاحب نصف گاز جهان می باشد. نفت و گاز کلیدی است که برای انرژی و ذخایر جهان. زیرا سرزمین های اسلامی روزانه در جهان تولید کننده نصف نفت مورد ضرورت جهان هستند. و 30 فیصد گاز مورد ضرورت جهان را هم سرزمین های اسلامی تولید می کنند. در پهلوی این عربستان سعودی مالک بزرگ ترین صحرای نفت در جهان است. در حالی که قطر و ایران مالک بزرگ ترین دارنده گاز در جهان می باشند. بر علاوه نفوس امت اسلامی در سراسر جهان به 1.8 میلیاد نفر می رسند. و چیزی یا موضوع جالب دیگر این که شصت فیصد نفوس امت اسلامی در سراسر جهان تحت سنین 28 سال می باشند. و اهمیت نفوس پر جمعیت یک ثروت داخلی برای رشد اقتصاد و دفاع می باشد. تمام منابع فوق الذکر مبین این است که ما می توانیم بدون این که وقت زیادی را صرف نمایم به زودی ترین فرصت بدون کدام چالش دولت اسلامی را که عبارت از خلافت اسلامی است تاسیس نمایم. و خود امت اسلامی به زودی می تواند خودکفا شوند. و هم چنان امت اسلامی خود را صاحب فواید و ثروت و منافع زیادی می گرداند.
       هم چنان از نگاه موقعیت جغرافیائی هم سرزمین های اسلامی دارای نقاط کلیدی و ستراتیژیکی می باشند. که اکثر راه های بحری و فضای در دست مسلمانان می باشد. اگر ما به راه های بحری نظر اندازیم می بینیم که شصت و پنج فیصد نفت جهان از تنگنای هرمن که در بین خلیج فارس و خلیج عمان قرار دارد می گذرد. که یکی از راه های بحری جهان است. که این راه بزرگ ترین راه مواصلاتی بحری جهان است. و هم چنان کانال سویس که از سرزمین مصر عبور می کند یکی از راه های مهم مواصلاتی بحری است که مارکیت آسیار را با مدیترانه و اروپا وصل می سازد. در حالی که 75 فیصد تجارت بحری جهان ازین کانال عبور می کند. چنان چه پیامبر صلی الله علیه وسلم مسیر تجارتی حجاز را که یک موقعیت کلیدی برای تجارت بود به دست آورد تا تحت کنترول مسلمانان باشد تا این که از این طریق دشمنان را تضعیف نموده و قوت مسلمانان را افزایش دهد. و هم چنان ازین طریق عملیات نظامی کفار را خنثی می ساختند.
       امروز که امت اسلامی در دشوار ترین مرحله فقر زنده گی می کند. دلیل اش این است که در سرزمین های اسلامی زراعت کشت نمی شود. در حقیقت خلافت اسلامی قوی ترین و حاصلخیز ترین زراعت جهان را خواهد داشت. اگر امروز ما به مناطق زراعتی و حاصلات زراعتی سرزمین های اسلامی نظر بیاندازیم در می یابیم که سرزمین مصر شش میلیون جریب زمین حاصل خیز و زراعتی در دره نیل و دلتا دارد. و این منطقه مصر را در جهان تولید کننده درجه یک زراعت ساخته است. مصر در جهان بزرگ ترین تولید کننده خرما و در درجه دوم مصر تولید کننده گوشت و در درجه سوم تولید کننده گوشت میش گاو و گوشت شتر می باشد.
         هم چنان پاکستان نه تنها این که به اندازه کشور های اروپائی آب می دهد. بلکه دومین تولید کننده نخود و گوشت میش گاو و شیر می باشد. هم چنان چهارمین تولید کننده زردآلو، پنبه، شیر بز و مانگو می باشد و هم چنان پنجمین تولید کننده نیشکر در جهان می باشد. در عین حال ترکیه بزرگ ترین تولید کننده فندق، زردآلو، آلوبالو، انار و انجیر در جهان می باشد. و امت اسلامی حاصلخیز ترین امت از نگاه زراعت در جهان می باشد.
      اما به سبب پالیسی های کوتاه مدت و بروز فساد حکام سرزمین های اسلامی با این قدر قوت از نگاه امت اسلامی هنوز هم در بد ترین وضعیت فقر قرار دارند و زنده گی را به پیش می برند. خلافت اسلامی انشأالله مترقی ترین و سرفراز ترین دولت خواهد بود که در اندک ترین زمان پس از تأسیس، از اروپا و آمریکا سبقت خواهد نمود.
 
آِیا برای شما تعجب آور است که امروز تمام جهان از ظهور خلافت اسلامی جلوگیری می نمایند؟
 انشأ الله ناکام می مانند و ما با اذن الله کامیاب خواهیم شد و خلافت برای بار دوم تأسیس خواهد شد.