آرشیف

2014-11-15

لعل محمد سنجرانی

خط writing

خط رمزگانی است مشتمل بر تصویر نگارها اندیشه ها یا الفبای از خط برای ثبت پایدار اند اندیشه هایی که در زبان بیان میشود استفاده میشود . دست کم پنج هزار سال است انسان ها خط دارند. قدیمی ترین نمونه های خط که روی الواح گلی سومریان به جا نمانده است . شامل یک ردیف نقاشی،علایم تصاویر نگار بود که چیزی را روایت می کردند. یا زنجیره ای از اندیشه ها را بیان می کردند اما تصویر نگارها محدودیت های اشکار دارند. یک تصویر می تواند نمایان گر شاه یا اسپ باشد. اما چگونه می تواند پاشاهی یا شادی را به نمایش در اورد ؟ مصریان باستان هیروگلیف ( هیروغلیف) را ابداع کردند . هیروگیلف ها نقش هایی بودند که مفاهیم را باز نمایی می کردند امروز خط چینی از علایم اندیشه نگار ساخته شده است بعضی اراین علایم تصاویر ساده هستند . که هر علامت معنی خود را دارد اما اگر علامت دیگری به ان اضافه شود نتیجه ان تصویر نگار مرکب که معنایی دومی و سومی دارد. اشکال عمده خط اندیشه نگارچینی که رمزگانی است که به صداهای گفتار ربطی ندارد. این است که یاد گیری ان خیلی زمان گیر است ادم باید 1000 علامت را یاد بگیرد تا بتواند چینی را بخواند یا بنوسد . همچنین نخستین خط الفبایی خطی بود که حدود 1000 سال پیش از میلاد در فلسطین باستان یا سوریه ابداع شد. این امر باعث به وجود امدن الفبایی سامی شمالی شد که 22 حرف داشت که همگی آن ها همخوان ها بودند . خطی که منشا بیش تر الفبایی های مدرن است هر نشانه بر صدایی دلالت میکند چنانچخ چند نشانه باهم بیایند واژه را لازنمایی می کنند . این واژه ها اندیشه ها یا مفاهیم را باز می نمایند . در بعضی از زبان های امروزی املایی واژه ها کاملا آوا نگاشتی است ( مثلا زبان سواحیلی) اما در انگلیسی 26 حرف از الفبایی رومی وجود دارد که باید 45 صدایی متفاوت را نشان بدهند و در نتیجه املای ان از منطق ساده ای یک حرف برای یک صدا تبعیت نمی کند.

تهیه کننده لعل محمد سنجرانی