آرشیف

2021-1-24

محمد اسحاق ثنا

خصم وطن

چند ای خصم بسوزد وطن از بیدادت
شرم بادا به تو از این همه استبدادت

اشک و آه پدر و مادر اولاد وطن
عاقبت سیل شود تا بکند بنیادت

دشمن یک روز ز میدان نبرد بگریزی
کفش و دستار تو در صحنه رود از یادت

بجز از ریختن خون جوانان وطن
غیر ازین خصم دگر یاد نداد استادت؟

تا زمین است و زمان است و همین لیل و نهار
لحظه ی دشمن مکار نبینم شادت

نونهالان وطن ای ثمر باغ امید
دور ز آسیب زمان باد قد شمشادت

محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا