آرشیف

2014-11-24

صالحه رشیدی

خشونت اکتسابی است

خشونت ریشه‌های عمیق در جوامع بشری دارد . انواع آن نظر به فرهنگ هر جامعه مختلف و گوناگون است . پدیده خشونت با کمیت ها و کیفیت‌های مختلف در تمامی جوامعه بشری رایح میباشد .

خشونت در برابر زنان یکی از مشکلات عمیق اجتماعی بوده که از درون نظام مرد سالاری حاکم بر خانواده و چامعه برخاسته و به یک پرابلم جهانی مبدل شده است .

حالا خشونت علیه زن و کودکان بیشتر ویژۀ جوامع عقب‌مانده و سنتی است . جامعه عنعنوی ما شاهد نمونه‌های بسیاری شدید و تکان دهنده خشونت میباشد . طی چندین دهه جنگ داخلی ، زنان و اطفال بیش از همه آسیب‌پذیر بودند و با خشونت های گوناگون روبرو گردیدند ، صدمات زیادی را متحمل شدند .

فرزندان که با خشونت برزگ می‌شوند باآلاخره با ناملایمات عادت میکنند و معافیت حاصل می نمایند و خشونت را یک پدیده منحصر بخود میدانند . نظر به عقیده حقوق دانان ، جامعه شناسان ، روانشاسان انسان فطرتاً مجرم و خشن به دنیا نمی‌آید بلکه خشونت را در اجتماع فرا میگیرد . اگر در هر خانواده ریس فامیل شخص مهربان و عادل باشد و به خواسته‌های مثبت خانواده پاسخ بدهد و زمینه‌های حل مشکلات را مساعد سازد ، یقینآ که خشونت بروز نخواهد کرد .

باید گفت: خشونت در بعضی از موارد آتشی است از دامن خود زنان ها بر‌می‌خیزد . زن علیه زن به خشونت می‌پردازد و بسب آذیت و آزار جنس خود می‌شوند و باعث خشونت میگردد بطور مثال خشو ، خواهر شوهر ، خانم برادر شوهر همه زن اند اما علیه یک دیگر چنان به بی رحمی عمل میکنند که تا قطح مناسبات فامیل‌ها شده و اولاد های شان نیز با کینه و کدورت با هم مقابل می‌شوند و یا در خانواده‌ها در تقسیم سنتی کارمنزل ، دختر را نوکر برادر می‌سازند ، از همان آوان کودکی تلقی می‌شود که رنگ کردن بوت برادر وظیفه خواهر است و پسری را که کار های منزل را انجام میدهند زنچو خوانند و مسخره سازند . یقینآ که همچو پسران در آینده همکار خوب خانم‌های خود نمی شوند. آن‌ها خانم را نیز به همان دیده مینگرند که خواهر خود را می‌دیدند او را نیز تابع و فرمان بردار و نوکر خود می پندارند . در بسیاری از فامیل‌ها تولد دختر نوزاد قابل تحمل نیست ، مادر با هزاران زخم زبان مورد اهانت و اذیت قرار میگیرد . تعداد دختران و نبود پسر زمینه ازدواج دوم مرد می‌شود . این حقیقت تلخ است که در بسیاری موارد خشونت از سوی مردان اعمال می‌شود . با این تفکر که پرخاشگریروشی است مشروع ، برای اجبار اجتماعی و خشونت منبع کسب موفقیت مرد پنداشته می‌شود .