آرشیف

2016-7-10

الحاج امین الدین سعـیـدی

خشوع روح نماز است!

از فحوای این آیت كریمه  به وضاحت تام برای ما مسلمانان  این مفهوم را میرساند که : آن مؤمنان  نماز خوان كامیاب وپیروز میگردند واز شر تمام مصائیب نجات مى یابند كه نماز هاى خودرا با هوش یعنى با فروتنى و گریه و زارى خاص از براى الله تعالى مى خوانند.
علماء  میگویند که قلب مؤمن  به دلیل صفا و جلایی که دارد، با خواندن نماز با حضور قلبی ورعایت خشوع در نماز، مانند  یک آئینه صاف و شفاف می تواند انوار و تجلیات پروردگار  را به سوی خود جذب کند .
علماء  اسلام  بدین امر معتقد اند که استعداد پذیرش انوار الهی در قلب، به حدی است که نماز گزار واقعی می تواند دراثر تابش انوار الهی به  منزله ومقام دست یابد ، که درنتیجهء آن  به بسیاری از اسرار  زندگی  برایش مکشوف گردد .

 

ادامه مطلب در اینجا