X

آرشیف

خشم هنـــدوکـــــــــش

در وادی غـــم ملت افغـــان زبون است
صــوری نه دمیده ولی کن فیکون است

هنــــدو کش آرام به خشــــم آمده امروز
پروردهء دامان او در ماتم و خون است

با رانش کـــوه مـــــردم ارگوی بدخشان
مدفون شده بی جرم ندانیم که چون است

در ســــوگ عزیزان بنشستیم به مــــاتم
ماراغم این حادثه بی حد و فزون است

ای وای چه فتادست براین ملـت مظلوم
از عافیــت این خطه زیبـــا برون است

گرگان همه راعــی شده برمسند قدرت
مردم همگی در گرو مکروفسون است

از نکبـــــت بیداد نیــــــاسوده دمی چند
بر ظلمـت اوهام فرو رفته سکون است

یارب بــــر هان ملت مظلوم ز حوادث
ازخشـــم قضا از ستم دهر زبون است

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.