آرشیف

2015-11-8

Shahla Latifi

خشت از پا افتاده

دامن مصیبت ها فراخ شده است
از کوه تا کوه 
دریا تا بیابان 
و از دهکده تا شهری پریشان

رستگاری را باید زوجه کرد
با شیره ی رحمت
در لابلای هر سنگلاخ و خشت  از پا افتاده ای دوران

شهلا لطیفی
11-04-2015