آرشیف

2020-2-10

محمد اسحاق ثنا

خدا یا

خدایا از غم و اندوه رها اولاد آدم کن
ازین غم های پی در پی که دارد یک کمی کم کن

تو کام غنچه‌ی لب تشنه کز تشنگی سوزد
بباران صبح‌گاهی غنچه را مهمان شبنم کن

به آن خیمه نشینان ایکه شب از نور محروم اند
الهی خیمه‌ی هریک چراغانش تو پیهم کن

کسیکه روز و شب خوانش بود رنگین ز خون خلق
نصیبش بعد ازین یارب پر و از رنج و پر از غم کن

کسی را نیست با از خود و بیگانه همدردی
چنان با خویش مشغولش نما، با غصه همدم کن

به هر جای که جنگ است شب و روزش به خونریزی
که چشم دوست دارانش خداوندا پر از نم کن

محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا
۸ فبروری ۲۰۲۰ میلادی