آرشیف

2014-11-24

صالحه رشیدی

خبر درناک تراشیدن موی سر زنی را شنیدم !

ای وای بر ملت که داد از عدالت و اسلام می‌زند ، کجا اند جعمیت های اسلامی که حکم محکمه غوث زلمی را عنوان اینکه به قرآن بی‌حرمتی کرده صادر میکنند وبی حرمتی به زن را که انسان و اشراف مخلوقات و هستی بشریت است به دیده حرمت نه نگریسته ، و نهادی بنام عدول از حقوق شریعی و دفاع از کرامت انسانی وجود ندارد . در اثر دعوی فامیلی که منجر به خشونت شده موی سرش را که حق طبیعی وی بوده ترشیده است.بی حرمتی به زن بی‌حرمتی به انسان است قرآن برای رهنمایی انسان نازل شده یعنی اینکه ارزش انسان بالاتر از قرآن در نزد خداوند است ترجمه آن به زبان دری جرم است اما زن که انسان و موی از بدو تولد حقش است تراشیدن آن به زور و جبر جایز است ؟

به حکم وجدان نباید گفت که انسان مرتکب چین عمل شده یک حیوان درنده و ظالم در جامه شوهر و یا هم پدر شوهر با استفاده از اینکه حاکم سرنوشت زن است موی که حق طبیعی زن است از وی گرفت موی را برایش نخریده بود کاملاً حق خودش بود چرا به عنوان اینکه زن است و قانون در جامعه مرد سالار برای زنان وجود ندارد پس عدالت اجتماعی در کشور اسلامی وجود ندارد باید این سر زمین وحشت را رها کرد و به دامان کشور های بیگانه پناه هنده شد تنها بم و راکت و فقر کشور ما را تهدید نمی‌کند بلکه حالات اجتماعی رقت بار و وحشت ناک نیز ما را در چنگال گرفته است کشتن دختر و زن برای مرد های افغان ساده‌تر از کشتن حیوان و پرنده است . دختری را مامایش بنام ننگ می‌کشد و زنی را بنام ناموس کل میکنند این است عدالت اجتماعی در کشور اسلامی افغانستان .