آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

خانه های بی در

 

به استقبال از شاعر گرانمایه و حقیقت نگر محترم نوالحق "صبا" که میگوید :

از خانها همیشه  مزار است  سهم ما
از باغ نیز جوبه ی دار است سهم ما
 
 
جایی که زندگیست حصار است سهم ما       یا خانه های بی در و غار است سهم ما
نان در کف یتیم منت سنگ حسرت است        بیکاری  ها زمینه ی  کار است سهم ما
شـریان ز جـوی  دل بـبرد  آب   زندگی         از داغ   یاس قـلـب  فـگار است سهم ما
    آنـها که در  بـساط  تـنعم  نــشته  انـد          یک لقـمه نـان خـشک ز پـار است سهم ما
جـنت نصـیـب  اهریـمـن  پاکـدل  شود         بغض و عناد و دوزخ و نار است سهم ما
کاخ کـسان به خـانه ی نمـرود طعنه زن       سوراخ موش و خانه ی مار است سهم ما
بینی  جهانـیان همه  آزاده اند  به  دهـر       زنجـیر  پـا  و یـا  که  دثـار است سهم ما
 کج می نگرکه درخور و بالا نشین شوی        از حرف راست چوبه ی داراست سهم ما
خاطر پریش نیست همی در جهان کنون       آشــوفـته تـر ز زلـف نگار است سهم ما
مـشـق کشاده گـی بکـند مومن از هراس         گـویـد بما  که بـیخ  چـنار  است سهم ما
کـیمیا  گـران  بـبالـش نـرم  آرمـیده انـد        از باغ و گل  قـلـمرو  خـار است سهم ما
پـهـلو زنـد به  بسـتر آرام  خـان وبـیگ        فـرسـوده گـی و داغ شـرار است سهم ما
سـیاره زیـر پـای هـمه در دل سـرک         قـاطـیر و گاو اسب و حـمار است سهم ما
"فرخاری" در هوای صاف بسر میبرد جهان
آلـوده گی   به  جـنگ  و غبار  است سهم ما  
 
 
کبیر  فرخاری
ونکوور –  کانا دا