آرشیف

2016-8-12

محمدگل پویا

حکمتیار عامل بدبختی های افغانستان !

حکمتیار عامل بدبختی های افغانستان !

با آمدن حکمتیار هیچ چیز تغیر نخواهد کرد:

اولا سوال اینجاست که گلبدین حکمتیار چگونه وارد مذاکره شد و خواست با دولتی که سالها در برابر اش جنگید، روی میز مذاکره بنشیند؟
یگانه پاسخی که بر ذهن ها خطور می کند این است که حکمتیار به اهداف شوم و نامطلوبی که داشت، رسید. نابود سازی شخصیت های تاجک تبار یکی از آرمان های اساسی وی بود که انجام شد. از قهرمان کشور گرفته تا استاد شهید، مارشال بزرگ، مولانا سید خیلی، جنرال داود داود، شاه جهان نوری و ده ها تن دیگر از نخبگان این ملت بزرگ را را برچید. فعلا که میدان برایش خالی شده، می خواهد باقی عمر خود با ترفند جدید و از مجرای نوینی در راستای خیانت و انحصار گرایی قبیلوی خود صرف کند.
گلبدین شخصی است که سالهای میشود برده گی و غلامی بی گانه گان میکند. با پیوستن حکمتیار در نظام حکومت افغانستان، هیچ تغیراتی نخواهد آمد. نه وضعیت امنیتی مادبهبود خواهند کرد و نه هم سیاست ما دگرگون می شود.
حکمتیار سالهاست که به دستور بیگانه ها  صدها فرزند را بی پدر و صدها زن را بیوه کرده است. او فقط بخاطر خودخواهی و قدرت طلبی خود این همه سال وحشت و دهشت آفرید و مبارزه کرد.
این شخص اگر با پروسه صلح هم بپیوندد، بازهم همان است که بود و هیچ گاهی افکار و آیدیا آن تغیر نمیکند چون به همین فطرت کلان شده و رویا های قدرت رسیدن و انحصارگرایی را در سر داشته و دارد. حکمتیار شخص نیست که دست روی دست نشسته، نظاره گر باشد .
حکمتیار در مصاحبه های خود همیشه شعار عدالت ،تطبیق قانون اسلام ، محو فساد اخلاقی و امورات دیگر را سر میزند. آیا در شرایط فعلی که بی عدالتی فریاد دارد ، قانون اسلام تطبیق نمیشود ، فساد اخلاقی و اداری به اوج خود رسیده آیا بنظر شما اگر شعارهای آن واقعی باشد آرام مینشیند و تماشا میکند و نظام دموکراسی را میپزیرد؟
ای ها پرسش های است که جواب مشکل و با رویکرد فکری او سازگار نیست.
به نظر من با آمدن حکمتیار باز هم جنگ های داخلی شروع خواهد شد و دولت بطرف تاریکی خواهد رفت. من آینده روشن را نمیبینم .
امیدوارم از همه عملکردهای و اعمال خرابکارانه خود پشیمان باشد و مثل یک شهروند متمدن در حد توان خود در آبادی وطن خود سهیم گردد و با تفاهم با دولتمردان، در راستای رشد و تعالی سرزمین ما تلاش نماید.

محمدگل "پویا " فعال جامعه مدنی 
غور -فیروزکوه