آرشیف

2015-3-26

rmobin

حمایت و پشتیبانی قبیله ی سلطانیار و خدایار از اعمار اولین بندبرق در مرکز ولایت غور !

بنام خداوند توانا و دادگر !

     همه میدانیم که ملت و جموع مردم اند که حکومت را میسازند و از دولت خویش و عملکردهای آن حمایت و پشتیبانی میکنند و اگر بالعکس باشد، حکومت و متولیان امور در سطح مرکز و ولایات نمیتوانند که برنامه های خویش را با موفقیت انجام دهند.
    بنا، روی این اصل مهم و اساسی قبیله ی سلطانیار و خدایار که در اساسی ترین جغرافیای غور یعنی مرکز این ولایت و اطراف و اکناف آن مسکن گزین هستند مثل همیش با کمال میل و حس مسوولیت انسانی و اسلامی خویش بار دیگر از بزرگترین برنامه و فعالیت حکومت که همانا اعمار اولین بندبرق به ساحه گرمابک پوزه لیچ مربوط چغچران مرکز ولایت غور میباشد حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام کرده و شش تن از متنفذین و بزرگان قومی را جهت اشخاص مرتبط با شرکت ساختمانی این پروژه ی عمرانی تعیین کرده اند. تا از بروز مشکلات و کارشکنی های که از طریق قریجات مربوط به این عشیره خدای ناخواسته صورت میگیرد جلوگیری کنند ولی در مورد تامین امنیت و جلوگیری از مداخلات بیرونی وظیفه ی شرکت ساختمانی مربوطه و حکومت محلی میباشد.  
    هم میدانیم که هر کارکرد و خیزشِ هم محاسن و هم معایب، هم مخالفین و هم موافقین خویش را دارد، درین جای شکی نیست که در انجام چنین فعالیت های بزرگ و زیربنایی گروه و دست های مختلف سیاسی، اجتماعی، خارجی و حتا داخلی مداخلات و کارشکنی های خویش را دارند. اما، با وجود این همه تخمینی ها و پیشبینی ها شخصیت های قومی براین شدند که منحیث الگو، اولین گروه از مردم باشند که این مسوولت را پذیرفته و ازین اقدام نیک دولت که آرزو و آرمان چندین ساله ی غوری ها به آن نهفته است اعلان همکاری و همیاری نمایند.
     امیدوارم که تمام اقوام و ساکنین غور به ویژه ساکنان شهر چغچران ازین اقدام دولت پشتیبانی کرده و وظیفه ی انسانی و ایمانی خویش را انجام دهند. بزرگترین اقدام حکومت وحدت ملی در ولایت غور اعمار بندبرق گرمابک پوزه لیچ میباشد که جای سپاسگذاری و تشکری میباشد.

 

حمایت و پشتیبانی قبیله ی سلطانیار و خدایار از اعمار اولین بندبرق در مرکز ولایت غور !

باارادت
غلام رسول مبین
شهروند چغچران
06 حمل 1394 هـ.ش.