آرشیف

2018-7-22

محمد سرور انوری غوری

حمایت و پشتبانی ازکاندیداتوری اقای احمد سعیدی در ولسی جرگه:

 زمانیکه کمیسیون انتخابات تصمیم گرفتند تا نامزدان احتمالی کاندیدان ولسی جرگه خود را نامزد نمایند تعداد ازغوری تباران مقیم کابل خود را نامزد نمودند. زمانیکه خبر شنیدن اقای احمد سعیدی را دراطلاعات جمعی شنیدند. تعداد ازعزیزان غوری بخاطر یکپارچگی, اتحاد, اتفاق و ضایع نشدن رای شان  بنفع اقای سعیدی چهره شناخته شده ملی و بین المللی , کار شناس امور سیاسی و استاد دانشگاه صرف نظر نمودند. صرف در اخیر محترم جنرال صاحب محمد نیکزاده تا اخیر بر اثر تقاضای بعضی از مردم باقی مانده بود که در اثر نشست چند نفرازجمع شخصیت های غور موصوف نیز بحضور داشت انها بنفع اقای سعیدی گذشت و عام و تام حمایت خویش رااز اقای سعیدی اعلان نمود.. بنآ سعیدی تنها کاندید واحد مردم غور نه بلکه کاندید همه مردم شریف این سر زمین که در کابل زندگی مینمایند میباشد. طی دو جلسه مهم با اشتراک همه ملیت ها , اقوام و قبایل کشوراعم از غوری و غیر غوری که در کابل زندگی مینمایند دایرو اقای سعیدی را یک شخصیت تاثیر گذار ارمان های ملت ووطن دانسته  وپشتبانی خویش را با جدیت تمام از اقای سعیدی ابراز نموده اند . و به ان دعا داده و کمر وی را به امید موفقیت و پیروزی بستند. موفق باشد.30/4/1397