آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

حقوق زن از دید گاه دین مقدس اسلام

 

بیننده های عزیز وبسایت جام غور درپناه حق بوده باشید.

موسسه طلوع زن در غور مسابقه مقاله نویسی را پیرامون حقوق زن از دیدگاه دین مقدس اسلام به مناسب 8 مارچ  راه اندازی کرد. بنده دراین مسابقه شرکت کردم و این مقاله را نوشتم . بناءً  از تمام قلم به دستان و دانشمندان و اهل فضل و هنر که اعضای سایت وزین جام غور هستند خواهش می کنم که این مطلب را بصورت علمی نقد کنند تا اگر خواست خدوند (ج) باشد بعد از نقد وبررسی بزرگان و قلم بدستان و اهل فضل و دانش و هنر این مطلب را بیشتر غنی ساخته و چاپ نمایم.

 

برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنید

بااحترام
غلام ربانی هدفمند
استاد دارالمعلمین عالی غور