آرشیف

2015-1-9

الحاج عبدالحی پیرزاده

حــق چـــون فلز و بــاطــل چـــون کف

۷۸۶ / سوره رعد آیه هفدهم << انزل من السماء ماء فسالت…ترجمه : خداوند از آسمان آبی نازل کرد که در هر رودی به قدر وسعت و ظرفیتش سیل آب جاری شد و بر روی سیل کفی بر آمد چنانکه فلزاتی را نیز که برای تجمل و زینت ( مانند طلا و نقره ) یا برای ظروف ( مانند آهن و مس ) در آتش ذوب کنند مثل آب کفی بر آورد ،خدا به مثل این ( آب فلزات وکف روی آنها ) برای حق و باطل مثل میزند که ( باطل چون ) آن کف به زودی نابود میشود و اما ( حق چون ) آن آب و فلز که به خیر و منفعت مردم است در زمین درنگ میکند الله مثل ها را بدین روشنی بیان میکند.
یاد داشت : اگر اخلاص و عشق وعدالت و سخاوت و معرفت و یقین و صبر و توکل و زهد و استغناء و ایثار و ادب و حیا و خضوع و فروتنی و ترجیح آخرت بر دنیا و صفای باطن و اخلاق مبتنی بر ایمان و علم نافع در عملکرد روزانه ما مشهود و ملموس نباشد و دست بوس خداوندان زور و زر باشیم و برای جمع آوری منفعت دنیا یی به میل حکام خاین فتوی بدهیم ،تا مورد توجه و شفقت ایشان قرار بگیریم ،همان کف آب و فلز هستیم که هم در دنیا ممد و مفید نه بوده و هم در آخرت در حضور پروردگار رسوایی ما آشکار و ما را روانه دوزخ خواهند کرد.
.، عده بوده اند که وقتی از آنها خواسته شده به دست بوسی پادشاهان خاین و ستمگر و ظالم بروند به آفریدگار سوگند یاد کرده اند که راضی نیستند آن عناصر خاین به خدا و خلق خدا دستهای شان را ببوسد چه جایکه آنها خدا نا خواسته به دروازه شان بروند و یکی از همان ابر مرد ها ،
که آیه << و یزکهم و یعلمهم الکتاب والحکمه >> را در عمل تطبیق نموده بود ، در مجلسی یکی از همان ظالمین و سلاطین خونخوار نشسته بود و پای خود را به طرف آن دراز کرد ، هنگامی که آن پادشاه خاین به خانه خود برگشت ،کیسه پر از زر سرخ برایش فرستاد ، آن مرد به معنی واقعی کلیمه کیسه زر ش را برایش مسترد و پیغام فرستاد که آنکس که در حضورت پای خود را به طرفت دراز کرد هیهات و هیهات که دستش را به طرف تو دراز کند << برو جای دیگر ریز آب ودانه = که عنقا را بلند است آشیانه >> و این هشداری است به متشککین و پول پرستان قرن ۲۱ که به عو ض دفاع از حق همیشه به پله باطل چسپیده اند و به طمع رسیدن به تحفه ها ی دنیایی و مقام های کذابی زود گذر و فریبنده همچون نقش مار، به میل زور مندان و قدرتمندان سخن میگویند با وجودی که میبینند خون بینوایان و مسکینان و یتیمان و مظلومان در هر کوچه و برزن جاری و زمین را لاله گون ساخته است و تکیه گاه شان و توکل شان نه الله ،بلکه دشمنان الله و مخلوق الله و گفتار ضد دینی و نظریات ارتجاعیشان بیانگر کتمان حق و تایید باطل بوده و هنوز نتوانسته اند حتی برای یکمرتبه از حریم حق دفاع و حراست نمایند << دانا نشود تابع هر بالهوسی = شهباز را چه ممکن صید مگسی / زینهار مریز آبروی خویش در خاک = کز آب گهر دست نشسته است کسی >> 
ا ،پس باید به موقع به سری عقل آمد و با علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین باور نمود که ما همه میمیریم و خوشا به سعادت کسی که حق را گفته ،میگوید و خواهد گفت و اگر همه امت رسول الله همچنان که در شاه راه << صراط مستقیم >> حق همچون آفتاب روشن است حق بگویند و از حق حراست نمایند ،حکام خاین وظالم نمیتوانند بقایی داشته باشند ،نمیتوانند سر بالا کنند ،نمیتوانند ،پادشاه و امیر و حاکم شوند زیرا مفاد آیه ۱۱۲ سوره توبه در تمام قلمرو کشور های اسلامی تطبیق میگردد << التایبون العابدون الحامدون السایحون الرا …>>
(نجات یافته گان ) همان توبه کننده گان ، عبادت کننده گان ، ستایش کننده گان ،سیاحت کننده گان ،رکوع کننده گان ،سجده کننده گان ،فراخوانان به نیکی و باز دارندگان از نا پسند و حافظان حدود الهی هستند و بشارت بده مومنان را >>و اگر همه مسلمانها ی باورمند به قرآن و برای تطبیق امر و نهی که در قرآن تسجیل و نافذ شده جمع بشویم و همه با صداقت از خدای واحد، دین واحد و پیغمبر واحد و قبله واحد و شریعت واحد پیروی بنمایم و حق و باطل را مخلوط ننمایم ،و همه با احد و صمد و خدای رحمان و رحیم که ربوبیت آن و قیومی آن اگر یک لحظه ملتوی گردد ،همه قالب ها فرو میپاشد ،همانطوری که ارواح ما در اول عهد بسته بود << الست بربکم قالو بلی >> با آن عهد استوار و متعهد باشیم ۵۷ کشور بنام اسلامی چه ضرور و ۵۷ << روبا صفت >> سنجاق شده چه ضرور بلکه یک شیر مرد که از لحاظ علم و تقوی و معرفت و به قول مرحوم فارابی ۱۲ ویژه گی و خصوصیت وجودش را مزین کرده باشد حتی میتواند تمام مناطق مسکونی جهان را رهبری نماید به شرط تطبیق احکام دین و قرآن ،آنگاه نه ضرورتی به گروپ << دفاع از ناموس پیغمبر و یاران صدیقش >> باقی میماند و نه هم ضرورت به گروپ دفاع از << اهل بیت علیهم السلام >> و نه هم ضرورتی به تلویزیونهای فساد پیشه و تفرقه افگن و وقت تباه کن .
و حالا که اکثریت ما قرآن را متروک ،شریعت رسول الله را مدفون و تفرقه و فسق و نفاق را با زعیم های شان به خود رهبر و دستاویز قلمداد میکنیم و از محتوا ی آیه ۷۸ و ۷۹ سوره مایده هم آگاه نبوده و نمیدانیم که ما در کجا و در کدام صف هستیم <،لعن الذین کفرو من بنی اسراییل علی لسان داود و عیسی ابن مریم …حق پوشان از دودمان یعقوب به دلیل نا فرمانی و تجاوز مورد نفرین داود و عیسی ابن مریم قرار گرفتند ،آنها یکدیگر را از کار های زشتی که میکردند منع نمیکردند ،چه زشت بود آنچه میکردند >> باید امت پیغمبر جلیل القدر اسلام که<< درود خدا بر او و بر خاندان پاکش باد >>همه در جهت حفظ و رعایت تمام ارزش های که در قرآن مندرج است جمع بشوند و با وحدت کلیمه لا اله الا الله و محمد الرسول الله مجریان پلانهای تباه کن اسلام و اسلامیت و انسان و انسانیت را فلج و با وحدت نظر و عمل در راه تطبیق رسیدن به جهان بدون اتم ،بدون کشتار و خون ریزی انسان ،بدون ظلم و استثمار انسان توسط انسان برزمند و تا آن گونه که رسول های خداوند از تنهایی شروع کردند و به شرافت و برکت << ایاک نعبد و ایاک نستعین >> پیروز شدند ما هم بتوانیم در جاده << اهد نا الصرا ط المستقیم >> زندگی شرافتمندانه را به آخر برسانیم ،نه زندگی پوچ و بی محتوی همچون دین فروشان  و وطن فروشان به مثابه کف آب و فلز..باید سعی کنیم افسانه از ما باقی بماند نه افسانه همچون افسانه رهزنان و جنایتکاران و ظالمان و عناصر خون خوار و خونریز بلکه افسانه همچون افسانه جوانمردان تاریخ ،افسانه همچون ویس قرن ،سلطان ابراهیم ادهم ،فضیل عیا ض و سید عبدالقادر جیلانی و شاه نقشبند و سلطان مودود چشتی و بایزید بسطامی و حسن خرقانی و مولانا جلال الدین محمد بلخی و عبدالقادر بیدل و سایر دوستان و اطاعت کنندگان خدا  << بد ونیک جهان چو می بگذرد = همان به که نامت به نیکی برند >> و همچنان << کف دریاست صورت های دنیا = زکف بگذر اگر اهل صفایی / مولانا >> . م والسلا