X

آرشیف

حسن زیبا

حسـن زیبا از نقوش خامـه و تحریر نیست
جلـوه گاه دل مقــام بـازی تصــویــر نیست

صورت معشوقه را از چشم عاشق بنگرید
جـذبــۀ پنهـان دل در قــدرت تقـریـر نیست

مهر اگـر در دل نشیند شب شود روز سپید
ایـن تشـعـشع در تـوان منـبع تـنـویـر نیست

هردلی را جلوه یی مجذوب می سازد بخود
منطق و معیار خاصی درکف دلگیر نیست

هر گلی در باغ دل ها رنگ و بو می آورد
هیچ رنگ وصورتی بیلطف وبیتأثیر نیست

خنده یی نازی نگاهی می برددل را به خود
اندریـن بازی دل مسـتانه بی تقصیر  نیست

نازنین تا غارت دل میکند بی توپ و تانک
حاجت سـرنـیـزه و تیغ و کمان و تیر نیست

جنبش عشـق و محبت را نباشـد حـد و مرز
جـلـوۀ پـیـونــد دل ها در خـط تقـدیـر نیست

عـاشــقان را منطـق واهـی نمی آیـد بـه کار
شـوق دلبازی به ذهـن صاحب تـدبیر نیست

حالـت مجـنون بیان جـوهـر دیـوانگی اسـت
عقل راگویم که این جا حاجت زنجیر نیست

از تقدس بگذری گر، عشـق را خالص کنی
آیـه هـای سـیرت معشـوقـه پرتفـسیـر نیست

زخم دل ها راسراطون می کند هجـران یار
می کشد؛افسرده می سازد؛ولی واگیر نیست

خانـۀ دل می شـود ویرانـه بی عشـق و امید
شـیـشـۀ بشکســتـۀ دل قـابــل تعـمـیـر نیست

30/3/2017

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.