آرشیف

2018-1-29

Shahla Latifi

حزین ترین شعر

امشب می خواهم حزین ترین شعرهایم را بسرایم
شب غبارآلود است
به دوردست کسی گریه می کند 
نگاهی مادری به جستجوی فرزندش است
عشق با آنها نیست
پدری دخترش را می جوید
و ناله ای غم دنیا
بلند و بلندتر
با بی حضوری آرامش
به ذهن من چنگ می زند

و من
دست بر قلب 
اشک در چشم 
برق نگاهم را از جهان می پوشانم
و چون اسبی خسته
بر ارتفاع امید می پرم
تا
واژگانم به ترانه قدیسی بدل شوند
و با آرزوی
جریان لطیف مهر در دنیا
یکبار دیگر عاشقانه می سرایم

شهلا لطیفی
Shahla Latifi
2018