آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

حرف های با والی غور

جناب والی صاحب ! به شما بهتر معلوم است که مردم ولایت غور از هر لحاظ به محرومیت قرار داده شده است ، مردم ولایت غور به والیان پیشین همیشه مشوره داده اند تا در باب تأمین امنیت، حکومتداری خوب، حل منازعات داخلی، مبارزه علیه تروریزم و طالبان، بازسازی و نوسازی پروژه های عام المنفعه بخصوص ساختن بند برق و سرک مرکزی، بهبود وضعیت معارف و صحت توجۀ لازم صورت گیرد. شما در نخستین روز های آغاز به کار خود، مسئلۀ تأمین امنیت را بسیار جدی گرفته بودید که این طرز دید شما حمایت و پشتبانی اقشار مختلف جامعه را به همراه داشت، زیرا تروریستان و طالبان در جغرافیای ولایت غور بستر پیدا کرده و زنده گی را از هر لحاظ برای مردم ولایت غور و شرایط حکومتداری را برای مسؤلین دولتی و مأمورین دشوار کرده اند و از سوی دیگر والیان پیشین علاوه بر اینکه نتوانستند از این گذر نیک عبور کنند؛ دامن خود آنها در این آب ها تر شده بود. دست طالبان و تروریستان به خون کارمندان دولت و مردم بی دفاع این جغرافیا بار ها بار تر شده و مردم؛ سکوت دولت را در برابر جنایات آنها به معنی حمایت تعداد افراد دولت از تروریستان و یا ضعف و ناتوانی دولت در برابر جنایات آنها تعبیر کرده و می کنند. 
جناب والی صاحب ! مردم از شما می خواهند تا در باب حمایت از قانون و حکومتداری خوب از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزید ، حمایت از شما از قانون ؛ حمایت و پشتبانی همه جانبۀ رسانه ها ، علما ، اهل دولت و زن مردم این مرز و بوم از شما را به همراه خواهد داشت . 
جناب والی صاحب ! مردم از شما می خواهند تا دوست و دشمن دولت را در داخل و بیرون نظام تفکیک کنید و به هدف بهبود ادارۀ امور از توانایی های اقشار مختلف جامعه که حامی نظام هستند ؛ استفادۀ مؤثر و بجا صورت گیرد و درب مدارا را به روی دشمنان دولت ببندید. 
جناب والی صاحب ! فرصت خوب است که در کنار پولیس ، اردوی ملی و نیرو های امنیت ملی ؛ از مجاهدین که سابقۀ مقاومت در برابر طالب و تروریزم را داردند و افراد که به خاطر دفاع از خود و حمایت از تمام برنامه های دولت در برابر طالب و ترویزم تازه سلاح برداشته اند و سابقۀ هیچ نوع مخالفت با اقوام ساکن ولایت غور یا گروۀ دیگری را ندارند ، در باب تأمین امنیت استفادۀ مؤثر شود . 
جناب والی صاحب ! مردم ولایت غور آرزومند هستند تا در باب حمایت از قانون ، تأمین امنیت و حکومتداری خوب به مشاوره های سالم که از حدود قانون تجاوز نکند ؛ عمل شود ، اگر به خواست های افراد که همیشه منافع خود را در بی نظمی و ضعف نظام و لاقانونیت دیده اند ، گوش داده شود ؛ مدیریت اوضاع از دست خواهد رفت . زیرا هستند افراد که هر روز وساطت کنند تا فصلی از قوانین نافذه نقض شود و برای مدیران امور لازم نیست که برای هر مدعی که حقش تلف شده است ؛ بگوید : « من بنا به پا در میانی بزرگان قانون را نقض کرده ام ، شما بپذیرید» . 
جناب والی صاحب ! با در نظر داشت زودرس بودن زمستان در جغرافیای ولایت غور ؛ مردم آرزومند هستند تا قبل از اینکه زمین برف گیر شود ؛ علیه طالبان و تروریستان که در منطقۀ مرغاب و ولسوالی چهارسده در حال هسته گذاری هستند ؛ علما ، اهل معارف و مردم عامه را در مخالفت علیه نظام شستشوی مغزی می دهند ؛ عملیات تصفیوی صورت گیرد ، زیرا عملیات های تضعیف سازی که در ولسوالی های پسابند و دولتیار صورت گرفت ؛ هیچ گِرۀ از کار نگشود ، زیرا پیش بینی دولت این بود که بعد از عملیات ، طالبان تضعیف می شوند و به پروسۀ صلح می پیوندند ، اما دیدیم که هیچ طالبی به پروسۀ صلح نپیوست و با تجربۀ روحیه و تعهد نیرو های مشترک در جنگ ؛ بیشتر از پیش گستاخی می کنند ، جنگ های طالبان با پولیس دولتیار ، انفجار بم جاسازی شده در موتر سیکل در روز معلم ، عملیات های آنها در نقاط مختلف مرکز ، آتش زدن کانتینر ها در مسیر راۀ دولتیار – مرکز ، آتش زدن موتر سیکل های افراد بی دفاع در مناطق نرکوه – ربودن موتر کلینیک ولسوالی لعل و سرجنگل و ده ها گستاخی دیگر آنها به معنی این است که آنها مدیریت اوضاع را در خارج از ساحۀ شهر چغچران به خوبی در دست دارند و هر چه بخواهند ؛ می توانند انجام دهند .
جناب والی صاحب ! دولت در گذشته ضعف امکانات رزمی خود نسبت به امکانات مخالفین را بهانه می گرفت که تمام بهانه ها ، اکنون با حضور گستردۀ اردوی ملی ، امکانات پیشرفتۀ آنها هلیکوپتر های جنگی بصورت کُل برطرف گردیده است . 
جناب والی صاحب ! مردم ولایت غور از دولت برق می خواهند ، مردم ولایت غور آروزمند هستند تا کار اعمار بند برق بالای دریای هریرود که قبلاً پلان شده است ، عملاً آغاز شود ، مردم ولایت غور وعده های میان تهی دولت؛ در باب اعمار بند برق را بسیار شنیده اند ، از شما توقع دارند تا در هماهنگی با وکلای مردم ، دولت را وادار نمایید تا کار اعمار بند برق آغاز شود . 
جناب والی صاحب ! همانطوریکه شما در جریان هستید ، تعداد مکاتب در مناطق دور دست مرکز و ولسوالی های ولایت غور زیر تسلط طالبان واقع شده است و بنا به گفتۀ خود شما تمام امکانات و امتیازات مکاتب و معلمین آن مناطق مورد استفادۀ و بهره برداری مخالفین قرار میگیرد و در راۀ تجهیز نیرو های مخالف دولت مصرف می شود ، بناءً مردم ولایت غور از شما آرزومند هستند تا با استفاده از امکانات وسیع دولت و با استفاده از اقشار مختلف حامی دولت ، تلاش نمایید تا ساحت مقدس معارف و مکاتب از لوث وجود تروریستان و طالبان پاکسازی شود و زمینۀ تعلیم و تربیه برای اطفال که تاهنوز از نعمت سواد محروم اند ؛ مساعد شود . 
جناب والی صاحب ! مردم از شما توقع دارند تا حضور طالبان و تروریستان را به عنوان حقایق تلخ در جغرافیای ولایت غور بپذیرید و جنگ های طالبان و تروریستان که ساحۀ حکومت را تنگ ساخته و زمینۀ تعلیم و تربیه را برای دختران و پسران دانش آموز ، فرصت کار را برای دهقانان و دوکاندار و مأمور و معلم این سرزمین دشوار ساخته است ؛ به اختلافات داخلی مردم تعبیر نکنید ، زیرا حضور تروریستان خارجی در مناطق چهارسده و مرغاب که توسط مراجع مختلف مردمی و ارگان های کشفی دولتی به شما گزارش داده شده است ، شما و مسؤلین دولت از رأس تا قاعده نیز به حقانیت وجود آنها باورمند هستید . بناءً تعبیر فعالیت های تروریستان به اختلافات داخلی مردم ولایت غور ؛ حمایت مردم از دولت را از دست می دهد ، زیرا مردم ولایت غور از شما توقع دارند تا زمینه را مساعد بسازید تا هر شهروند در ساحۀ کاری خود حد اقل ، یکبار نفس آزاد بکشد ، تعبیر جنگ فعالیت های طالبان به تروریستان به اختلافات داخلی دل داغ دیدۀ هر زن بیوه ، طفل یتیم ، پدر و مادر درسوگ نشسته را به درد می آورد ، به درد آوردن دل مردم رنجدیده ، به ضعف نظام افزاید .