آرشیف

2015-1-8

فخرالدین فایض

حرص حضرت ابراهیم ع بـــه موضوع امنیت

مسلم است که صلح وامنیت ملاک و کیان همه خوشبختیها در طول درازنای تاریخ بشری بوده ، واهل گیتی برای همیش محتاج وتشنه آب  این چشمه نعمت آورخواهد بود .

بدون تردید تازمانیکه در یک جامعه امنیت پایه دار وصلح وآرامش بساط راحت بخش خود را پهن ننماید گلهای معنویت اهل آن جامعه به محفوره نجات ناپذیر پژمرده گی سقوط خواهد کرد وفرهنگ ، دانش  ، فلاح ورستگاری از دیارآن جامعه رخت خواهد بست.

دلیل قانع کننده ئی راکه در رابطه به اهمیت صلح وآرامش در دست داریم داستان دل نشین حضرت ابراهیم (ع) است که در سطور ذیل نگاشته شده ومی بینیم که

جناب شان تاچه حدی به موضوع امنیت حرص می ورزیده  وچیگونه به این موضوع اهمیت والا قایل بوده است .

این مرد باشهامت وجانباز(حضرت ابراهیم ) که اکثرعمر خود را در راستای مبارزه  باظلم واستبداد ودر راه پیکارومجاهده  بابنده پرستان زمان سپری کرده بود ،  بعد از یک سلسله مشکلات توانیست به ساختار کعبه شریف که عبادت گاه عام وخاص است دست یابد وی همزمان با اعمار خانه کعبه  درخواستهای  را از بارگای حضرت حق جل مجده نیز به زبان می آورد ، اما  اولین چیزی  را که از خدای توانا  می طلبد این   است :  ( ای خدای من به سرزمین مکه آرامش پایه دار را برقرار کن واهل این مرز بوم را از اختلافات که موجب بد بختیها میشود در امان بدار)

درین داستان اندرز های فراوان وجود دارد که از جمله میتوان اهمیت صلح وآرامش را عنوان کرد

زیرا وقتیکه یک پیامبر در مبدء واول درخواست خود  امنیت را می قرار میدهد  در واقع بیان گری عظمت ومهم بودن این موضوع است..  

از سوی دیگر اینکه ابراهیم علیه السلام موضوع امنیت را در صدر تقاضاهای خود قرار میدهد میتواند گوشزد برای هر فرد جامعه اسلامی به ویژه  سردم داران ورهبران جامعه اسلامی باشد  که آنها باید در هرحالت موضوع امنیت که یک موضوع حیاتی است نادیده نگرفته وبه هرشیوه که میشود برای ملت نسیم معطر امنیت را از هرجانب به وزیش در بیاورند .