آرشیف

2021-2-5

آی سان مرامی

حد و مرزم، تو

گر کنی هربار امر،من،سر به خم کردنم عالیست، اطاعت
آن نخست گفتی که ای تو! حد و مرزت را بدان
تا حد خود دانستم چندین و بسیار دوســــتــــــ♥ـــــــــت داشتن را
مرزم اما پشت پرده ی اتاقت ماندن است در هر زمان

 

 

حد و مرزم، تو