آرشیف

2021-1-22

حد و مرزم،تو
گر کنی هربار امر،من،سر به خم کردنم عالیست، اطاعت
آن نخست گفتی که ای تو! حد و مرزت را بدان
تا حد خود دانستم چندین و بسیار دوســــتــــــ
ـــــــــت داشتن را
مرزم اما پشت پرده ی اتاقت ماندن است در هر زمان

https://uupload.ir/files/ob8_baraye_jam.png