آرشیف

2016-9-8

الحاج امین الدین سعـیـدی

حج حج است اکبر و اصغر ندارد

در بین مردم مسلمان کشور ما چنین معروف است که : روز عرفه ویا روز عید  اگرموافق با روز جمعه باشد ، حج همان سال را حج اکبر مسمی نموده ، وآنرا مساوی به هفت حج حساب  می اورند .
وبرای  حجاج تبریکی واستقبال خاص بعمل می اورده ، که به اصطلاح حج شان به حج اکبر تصادف نموده وبه اصطلاح  ثواب هفت حج را کمایی نموده است ، با تمام دقت باید گفت که این نظریه دقیق وصحیح نمی باشد .در شرعیت دین مقدس اسلام  چنین چیزی وجود ندارد که حج اکبر مساوی با  هفت حج معمولی باشد، واین فهم که در بین عوام الناس معروف است اساس دینی نداشته ، وخیالات وتصورات است که دربین مردم وعوام الناس معروف است .
خدمت برادران وخواهران باید بعرض برسانم که :روز دهم ذی حجه، روز عید مسلمانان در تمامی جهان میباشد ،  و آن روز حج أکبر است، زیراکه  بسیاری از اعمال حج در آن اجرا میگردد : از جمله : رمی جمرات ، ذبح هدی یا قربانی ، تراشیدن سر، طواف کعبه، و سعی بین صفا و مروه وغیره … .
ولی برخی  ازعلماء گفته اند که مراد از حج اکبر همان فریضه حج میباشد، و مراد از حج اصغر عمرة میباشد، و بعضی دیگر نظرشان بر اینست که منظور از حج اکبر روز قربان (اولین روز عید قربان) میباشد و مراد از حج اصغر روز عرفة میباشد، و بعضی دیگر گفته اند که حج اکبر روز عرفه میباشد(مانند امام صاحب ابو حنیفه وامام صاحب  شافعی)، ولی جمهور أهل علم و إمام مالک و طبری و غیره نظرشان بر اینست که حج اکبر همان روز نحر (روز قربان) میباشد، از آنجاییکه در صحیح بخاری از ابو هریره رضی الله عنه نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در هنگام حج و روز قربان فرمودند: « هذا یوم الحج الأکبر»، یعنی: « این روز حج اکبر است».
پس بطور خلاصه، چه منظور از حج اکبر روز عرفه، قربان، و یا غیره باشد، و چه روز جمعه واقع شود و یا دیگر ایام هفته، آن حج بر حجی دیگر مزیتی ندارد، و حج همان حج است، ولی توصیف‌ آن‌ به‌ « اکبر» به‌ این‌ دلیل‌ است‌ که‌ مردم‌ همه‌ در این‌ روز، گرد هم‌ می‌آیند چراکه‌ معظم‌ افعال‌ حج‌ در آن‌ انجام‌ می‌شود، یا بدان ‌سبب‌ که‌ عمره‌ «حج‌ اصغر» نامیده‌ شده‌، این‌ مناسک‌، «حج‌ اکبر» نامیده ‌می‌شود

الحاج امین الدین سعیدی –  سعید افغانی