آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

حالت اضطرار‎

همشهریان عزیز شهر چغچران السلام علیکم و رحمته الله و برکاته.
اما بعد ازینکه شرایط برای غرس نهال و آبیاری مساعد بود همه شما عزیزان واقعا با شوق و علاقه زاید الوصفی بخاطری سر سبزی شهر و آماده ساختن هوای پاک توجه فرمودید و در هر حویلی ما شاهد هر گونه نهال مثمر و غیر مثمر میباشیم. ازینکه خشکسالی در شهر هم تاُثیر انداخته و قسمت شمال دریا به نسبت بی آبی از دو ماه به اینطرف جویهای آب خشک گردیده و مشکلات را ببار آورده که کمتر از حالت ا ظطرار نمیباشد و من از خشک شدن نهالهای فامیل های شمال دریا نگرانم زیرا اکثری فامیل ها استطاعت آبیاری نهالهای خود بوسیله تانکر آب را ندارند. لذا از همه دوستان توقع دارم تا بهر وسیله که ممکن باشد از آبیاری درختان مربوطه خود دریغ نفرمایند و نیز تمام ادارات دولتی با احساس مسُولیت از خشک شدن اشجار و ساحات سبز مربوطه خود باید بطوری جدی سر پرستی نمایند و نگذارند خدا ج نخواسته درختان سبز در پیش روی شان خشک شود امید است با فرا رسیدن فصل بارندگی این عذاب مرفوع و باری دیگر وطن سر سبز و شاداب گردد والسلام