آرشیف

2015-1-26

سید فرید ضیا

حالا رنگ سفید پرچم بـــــه سیاه تعویض میشود.

داعش تهدید جدی، نچندان جدی؟

قرار اظهارات شخصیت های سیاسی و رسانه ها ، دیگر طالبان مهره های از کار افتاده بحساب میروند و تاریخ مصرفشان تمام است. طالب درافغانستان از منظر سیاسی و اجتماعی از اول هم به یکی از قبایل مربوط به قوم پشتون تاپه خورد و داعیه امارت به خلافت ملا عمر پاه در تحولات افغانستان گذاشت و بعد به بن بست انجامید و امروز بیشترین مردم ناراضی را  در جنوب کشور دارد و دیگرطالبان انگیزه برای تحرک محور سیاسی و اجتماعی محسوب نمیگردند و جذبه ای برای حامیان خارجی نیز ندارند . ابوبکر البغدادی خلافت را در جغرافیایی شبه جزیره عرب شکل داد و دولت اسلامی که همانا خلافت اسلامی باشد را زیر چتر استخبارات منطقه و غرب احراز نموده و اعلام نمود که هر مسلمان باید به خلافت بپیوندد و حیات بدون خلافت ارتداد است . اینکه عربستان سعودی ، یمن و چند شیخ نشین دیگر + ترکیه و غرب = اجماع استخباراتی که مناسبات پیچیده استخباراتی دوران جنگ سرد را به شکل از اشکال در برابر کشورهای روسیه ، چین ، ایران ، آسیای میانه و سوریه دوباره بازسازی و احیا نموده و به شکل گسترده ترو افراطی تر آن وارد بازی شده است .
حامیان داعش دو پر تبلیغاتی یعنی نکات افراطی این گروه را بعنوان ناقضین حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی برجسته ساخته تا به این ترتیب اتهام همکاری با این گروه را رفع کرده باشند یعنی فاصله خود را با این گروه حفظ نمایند و از طرفی دولت ها و شخصیت های مخالف خلافت  که در اصل در تضاد با منافع یکی از اعضای اجماع استخباراتی است را ضعیف و فاقد اقتدار نشان داده و  در آخر کار ناقضین حقوق بشر را قهار و قویتر از دشمنانش معرفی نموده و مخالفین خلافت را ضعیف و عامل ایجاد خیزش بنام داعش تعریف نموده وبه نحوی این گروه که همانا اجماع استخباراتی است را برای اهداف بزرگتر سمت سو بخشیدند.
 این گروه مسئله فلسطین را موضوع ارضی دانسته و از دخالت در آن میپرهیزند و مشکل اصلی امت اسلامی را عدم موجودیت خلافت اسلامی دانسته و درتلاش اند که عسکر گیری را از کشور های اروپایی و غربی که رو به اتمام است را تغییر داده و این بار جنوب آسیا و مناطق که برای بدست آوردن اهداف اجماع استخباراتی مساعد میباشد را متحول سازند . هرچند پاکستان در همان اوایل یورش داعش در عراق، همکاری نموده و یک تعداد از اجیران را که از مناطق وزیرستان بسیج کرده بود را به حمایت از داعش به جبهات عراق فرستاد که در صفحات تلویزیون نیز نوع پوشش پکول های شان مشخص بود . اجماع استخبارتی بالای پاکستان فشار آورده وپاکستان را واداربه تضعیف  طالبان نموده که البته پاکستان هیچگاهی دست به نابودی طالبان نخواهد زد و ممکن طالبان را پاکسازی نموده  و داعش را جاگزین نماید.
 پاکستانی ها تصمیم دارند حضور فزیکی طالبان را با تشکیلات آنها ازبین برده و به داعش بدین ترتیب کنار آمده اند که همکاری صد در صد اما پایگاه و حضور داعش در پاکستان ممنوع است و باید داعش پایگاه و حضور فزیکی اش را در افغانستان به نمایش گذارد. بدین ترتیب تمام عربها ، ازبکها و شاخه های فعال القاعده، طالبان پاکستانی مخالف دولت پاکستان (حکیم الله محسود) و طالبان افغانی دو طرف مرز با ابوبکر البغدادی بیعت نموده و بیرق سفید را با بیرق سیاه تعویض نمودند همچنان در بلوچستان وتربت جام ایران نیز حرکات مشابه شروع شده است .
نکته جالب داعش این است که البغدادی اسامه را منحرف و ملا عمر را گمراه میخواند و از طرفی داعش با افکار وهابی افراطی پیروان مذهب حنفی و شیعه را گمراه تلقی میکنند و عملا در نقاط از ولایاتی کنر و هلمند روی موضوعات مذهبی و عرف های مروج درمنطقه برخورد کرده اند و رفته گان بعد از دوره خلافت بغداد تا کنون را مرتد میشمارند. خلافت اسلامی ملا مسلم دوست را به صفت امیر خود در افغانستان تعین نمود اما بعدا روی ملا مسلم دوست  تجدید نظر نموده و توجیه آن این که ملا مسلم دوست از قوم پشتون است  و درحال حاضر فردی دیگر را تعین نموده اند که نام وی حافظ سعید است و معاون بخش نظامی وی بنام محمد نعیم  از قوم غیرپشتون افغانستان را نیز  گماشته اند  تا بعد فرا قومی این گروه تضمین گردد، اینبار گفته میشود داعش پایگاه های در جنوب و شمال ایجاد کرده و به تبلیغات گسترده دست زده اند و مصروف عسکرگیری و آموزش نظامی میباشند . در شهر های بزرگ مثل هرات ، قندهار ، جلال آباد و… احزاب و فرقه های متعدد تحت عنوان تبلیغی، حزب التحریرو…از چند سال بدین سو فعالیت دارند و بیشتر روی قشر جوان که اکثرا بیکار ، لیسانس های سرخورده و آنهایکه از نبود عدالت رنج میبرند و یاهم فقیر،کار نموده و سازماندهی منظم میان این گروپ ها را شکل داده اند .
گفته میشود این گروپ با الهام از فتوحات قبلی ایشان در عراق درافغانستان نیز آماده میشوند تا دست به حملات جبه ای بزنند و شهر های عمده که در تیررس شان قرار دارد را از اداره حکومت خارج نمایند و اینکه در درازمدت حلقه تحریم جمهوری اسلامی را تنگتر وتیر رس حریم خلوت روسیه که کشورهای آسیای میانه است را نشانه بگیرند.
اینبار بازی به مراتب بزرگتر ازپروژه طالب آغاز گردیده و درحقیقت روند دوم بازی آغاز شده است .
اگر به سفرهای ریس ستاد ارتش و ریس آی اس آی پاکستان به افغانستان و همچنان سفر ریس جمهور به پاکستان و به این ترتیب اظهارات پوتین در مورد فعالیت های داعش در افغانستان را دقت داشته باشید به نحوی خطر فعالیت های داعش در افغانستان را نمیتوان نادیده گرفت . حالا محمد اسماعیل خان نیز صدای پای داعش را احساس کرده و تلاش میکند مانند جنرال دوستم معاون اول ریس جمهور جواز استفاده از سلاح را بنحوی از دولت بدست آورد هر چند مبارزه با داعش کار به مراتب بزرگتر ازتوان اسمعیل خان و امثالهم است.
درمملکت که گرفتن قدرت ، توزیع قدرت، تحمیل قدرت  و درمجموع مشروعیت قدرت چالش زا باشد ، فقر، بیکاری ، بی عدالتی ، تبعیض درپروژه های انکشافی و صد ها موارد دیگر وجود داشته باشد از یک روشنفکر، چپی، مجاهد، طالب و  50 تابعیته بعید نیست که  داعش بسازد.
درین صورت داعش ضمن اینکه بازی پیچیده اجماع استخباراتی است اما بیشتر از نابسامانی های اجتماعی ،  اقتصادی و سیاسی کشور ها آب خورده و تغذیه میشود.
با در نظر داشت این اوضاع برای همه و بخصوص دولت مردان ، جامعه مدنی و تمام شهروندان کشور لازم است که چشم باز کنند و نگاه خود به قضایا را جدی بگیرند!!