آرشیف

2015-11-15

mazizi

حادثۀ تروریستی پاریس فرانسه و قتل مردم بیگناه

حادثۀ تروریستی پاریس وقتل مردم بیگناه ادامۀ همان سناریو های قبلی لندن ومادرید و…..است تا مسلمانان فرانسه واورپا وحتی اسلام را دین ترور ووحشت قلمداد کنند 
***************************
آنچه دیشب در فرانسه اتفاق افتاد برنامه دقیق وپلان شده تروریستی بود وکشتار بیگناهان ومردم فرانسه را می بایست با شدید ترین لهجه محکوم نموده وامت اسلامی ازین جنایت هولناک برائت می جویند 
درین شکی نیست که بعد از حملات پلان شده تروریستی 11 سپتانبر 2001 در امریکا ، بزرگترین لبه تیغ تیز اتهام متوجه مسلمانان وحتی دین اسلام گردید ، وصدها وبلکه هزاران هزار کتاب ومجله ومقاله بر علیه اسلام ومسلمانان در جهان نشر گردید ه واسلام را دین ترور ووحشت وبر بربریت معرفی کردند و چه بسی ازین نشریات از توهین به الله وسفیر بزرگ الهی در زمین (حضرت محمد صلی الله وعلیه وآلیه واصحابه وسلم ) این منادی توحید ورحمت وفضیلت نیز فروگذاشت نکردند .ودامنه این توهین وتحقیرها به روزنامه ها ومجلات کثیر الانتشار هم رسید و….
حادثۀ یازدهم سپتامبر 2001 گر چه از نظر یکتعداد زیاد متخصصین امور ساختمانی وانجینری واز نظر محققین علوم سیاسی واجتماعی و………. مشکوک بنظر میرسید ، وتمام علمای جهان اسلام و مسلمانان جهان برائت خود را ازین حادثۀ تروریستی اعلام داشتند ، اما یگ گروه بی نام وبی نشان (بنام القاعده) که هیچ سابقه تاریخی نداشته واز نظر هویت در نزد امت اسلامی ناشناخته شده بود مسئولیت آنرا از طریق پخش کلیپها بعهده گرفت ؛ جالب است که در دنیا بیش از جندین هزار نفر به ظن ارتباط با گروه القاعده دستگیرشدند ودر تحت بزرگترین شکنجه های قرون وسطی تعذیب شدند اما از جریان عملیات 11 سپتامبر 2001 پرده برداری نشد و هیچکسی پیدا نشد که تشریح کند که این پلان چطور طرح شد ؟، افراد آن چطور به این وظایف گمارده شدند ؟ واهداف چگونه مشخص شد ؟ وعاملین اجرائی چطور توانستند در یک زمان چندین هوا پیما را از با داشتن اسلحه از چندین میدان هوائی امریکا که تحت تدابیر شدید امنیتی وچکنگ الکترونیکی است اختطاف کنند؟ وباز این طیاره بتوانند اهدافی را مورد حمله قراردهند ؟ تمام ابعاد این حادثه هنوز هم در حالۀ از ابهام قرار دارد و………..؟؟؟؟؟؟
اما پیامد این حادثه اشغال عراق توسط امریکا وانگلیس وساقط نمودن حکومت صدام حسین ولشکر کشی بافغانستان در تحت نام مبارزه با تروریزم بود که تا امروز مسلمانان عراق وسوریه ولیبی ومصر، فلسطین ویمن ولبنان در آتش جنگ می سوزند وعلاوه براینکه بلاد اسلامی کاملا ویران گردیده است ملیونها نفر کشته شده وبیش از ده ملیون از ملت افغانستان – عراق – سوریه – یمن – لیبی ومصر ودر گوشه وکنار جهان ودر داخل بلاد ویران خویش آواره وبی خانمان شدند وهنوز هم افق روشنی از زندکی برای مسلمانان افغانستان ،عراق – سوریه – یمن – لبنان – فلسطین ، لیبیا وصومالی و…….وجود ندارد .
چند سال است که در میانمار ( برما) مسلمانان قتل عام گردیده وزنان ومردان وکودکان شان زنده در آتش انداخته وکباب میشوند ، اما غرب صدای بالا نمیکند ، در افریقای وسطی مسلمانان را مانند رمه گوسفند که به کشتارگاه میبرند ، دسته جمعی ذبح میکنند ، اما امریکا وغرب صدای خود را بالا نمیکنند ، در صومالی ونایجیریا وکامرون وکشور های افریقائی مسلمانان فقط بنام اسلام کشته میشوند اما سازمان ملل و موسسات حقوقی جهان و امریکا واروپا صدای خویش را بلند نمیکنند 
در سوریه وعراق قتل عام مسلمانان توسط جکومتهای مزدور وجنایتکار جریان دارد اروپا وامریکا ورورسیه با همکاری اهل نفاق برای ابقای بشار اسد وحکومت فرقه گرای عراق و رهبر کودتای مصر ودیکتاتور شرق میانه تلاش دارند ؛ 
پیامد حادثۀ 11 سپتامبر 2001 بزرگترین اشوب وفتنه را برعلیه جهان اسلام در شرق میانه وافریقا وشرق آسیا بوجود آورد وبار دیگرکمپنی های اسلحه سازی امریکا وغرب را رونق تازه بخشیده وبازار فروش اسلحه در بلاد اسلامی را خوب گرم ساختند 
حادثه تروریستی پاریس فرانسه جدا از برنامه تروریستی گذشته نیست ؛ وباحتمال قوی بازار گرم تبلیغات بر علیه اسلام ومسلمانان رونق خواهد گرفت ودشمنی بعضی از ملیتهای اروپائی را بر علیه اسلام ومسلمانان تحریک خواهد کرد وچه بسی که عکس العملها در برابر مسلمانان اروپائی وافریقائی وآسیائی خشن تر از گذشته خواهد شد 
اما آنچه در ورای این نقشه های شیطانی نهفته است تا اسلام این دین رحمت وانسانیت را در انظار ملتهای اروپائی وامریکائی وآسترلیائی زشت وکریه جلوه داده ومسلمانان را وحشی وآدم کش معرفی کنند 
اسلام بعد از حادثۀ 11 سپتامبر 2001 در محراق توجه ملل غرب و ملت امریکا قرارداشت وروآوردن مسلمانان غربی باسلام ومسلمان شدن تعدادی از سران کلیسا در امریکا ویا دانشمندان ومتخصصین اروپائی وگرویدن سالخوردگان ومردان وزنان دختران اروپائی با سلام زنگ خطری به پیروان اندیشه های صهیونیستی وصلیبیت می باشد ، که دیر ویا زود اروپا بشکل خزنده وغیر مرئی به آغوش اسلام خواهد گروید 
وبنظرم مهمترین هدف اینگونه عملیات تروریستی بد نام کردن چهرۀ انسانی وتمدنی اسلام ومعرفی کردن مسلمانان بنام تروریست وادم کش ووحشی است که اکنون در کشور های اروپائی وامریکائی از منزلت اجتماعی خوب برخورداراند 
در اخیر باید اعلام کرد که تروریستها متعلق به دین وائین خاص نیستند 
همانطوریکه صهیونیزم ازشصت وپنج سال بدنطرف در فلسطین آدم کشی وجنایت میکند ، این جنایات صهیونیزم ربطی به دین یهود ندارد 
همانطوریکه در برما بودیستهای وحشی مسلمانان را قتل عام می نمایند وانهار زنده در آتش میسوزانند این عملکرد جنایتکارانه ربطی به دین بودا ندارد 
همانطوریکه صلیبیهای جاهل وآدمکش در افریقا وسطی وبعضی دیگر از کشور های افریقائی مرد و زن وپیر جوان وکودک واطفال مسلمانان را با کارد وساطور وتبر تکه تکه کرده و قتل عام میکنند ویا مسلمانان را زنده زنده در آتش می افگنند ؛ اینها هیچ ارتباطی با تعالیم سیدنا حضرت عیسی ندارند  
همانطوریکه در عراق وسوریه توسط گروهای روافض تکفیری صفوی زن ومرد وطفل وپیر وجوان اهل تسنن قتل عام میشوند ، این عمل وحشیانه وجنایتکارانه شان هیچ ارتباطی با مسلمانان ومحبان اهل بیت ندارند 
همانطوریکه در عراق وسوریه مردم بیگناه مسلمان ویا غیر مسلمان ذریعۀ گروه تازه ساخته شده داعش قتل عام میشوند ؛ این اعمال شان هیچ ارتباطی با اسلام ندارد ، بناءً عملیات تروریستی پاریس هیچ ارتباطی با اسلام ومسلمانان ندارد.

حیف می‌آمد مرا کان دین پاک
درمیان جاهلان گردد هــــلاک

مولانای بلخ

عزیزی
والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاه 
12-11-2015