آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

جوانی که غیرت و مردانگی از نگاهش می جوشید

 

 

بنام خالق دانا و توانا

 

همه از خدا ییم و به سوی خدا باز میگردیم!

 

انجینیر تاج الملوک "ساحل" در حمل سال 1369 در یک خانواده محترم، متعهد و درد کشیده در ولسوالی شهرک ولایت غور دیده به جهان گشود. "ساحل" اولین غنچه زندگی پدر و مادر بود، ساحل طلوع یک زندگی بود. پدرش غلام دستگیر مردی با ایمان و با تقوا بود که با زحمات فروان مخارج خود وخانواده اش را تامین میکرد. هنوز چندی از عمری پر برکت این عزیز همیشه جاودان نگذشته بود که پدرش را از دست داد. و از همین ایام طفولیت بار مسؤلیت پذیری بر گردنش افتاد.
"ساحل" کوچه های پر عطر و شبنم کودکی را به مسجد قریه پیوند داد و میزبان مهر و لبخند هم قطارانش بود. شهید تاج الملوک از سن شش سالگی تا دوازده ساله گی در خانه نزد عمو که سرپرستی وی را بعهده داشت و هم در مسجد آموزش های دینی فراگرفت. در سال 1382 شامل لیسه عالی سلطان علا الدین غوری گردید و تا صنف دوازدهم دانش آموز ممتاز مکتب بود. "ساحل" بعد از ختم دوره مکتب در سال 1388 راهی دانشگاه بلخ شد و در سال 1392 از آنجا دیپلوم لیسانس را در بخش زراعت بدست آورد.
دیگر جوان برومند و رشید، خوش سیرت و خوش سیما شده بود، جوانی که غیرت و مردی از نگاهش می جوشید. جوانی که یارانش همیش از مهربانی، گذشت و مردانگی او سخن می گویند. زلالی صداقتش زبانزد خاص و عام بود.
اولین ماموریت وی بعد از فراغتش بحیث ناظم ساحوی در کمیسیون مستقل انتخابات بود. با تاسف برادر رشید، آگا و بادرک شهید تاج الملوک زود از جمع ما جدا شد. در روز 24 جوزا سال 1393 حین اجرای وظیفه و نظارت از مراکز رایدهی در منطقه تنگی حلمه موتر سیکل حامل اش از مسیر اصلی منحرف و به ژرفهای دره سقوط و اورا شدیداً مجروح ساخت، متاسفانه محیط عقب مانده و بدون همه چیز ما نتوانست برادر شجاع و متین ما را یاری رساند. "ساحل" مستعد و رشید که غرض مداوا به ولایت هرات انتقال میافت در مسیر راه شهرک-هرات در روستای شیرزاد ولسوالی ادرسکن بر سجده شهادت نشست و مرد آسمانی شد، و همه فامیل، دوستان، همکاران و هم دوره های دانشگاهی خود را به گلیم ماتم نشاند.
روحش شاد و یادش در دل ها جاودان.

 

یاد و خاطره شهید تاج الملوک "ساحل" جاودان باد

 

یاد و خاطره شهید تاج الملوک "ساحل" جاودان باد

 

یاد و خاطره شهید تاج الملوک "ساحل" جاودان باد

 

یاد و خاطره شهید تاج الملوک "ساحل" جاودان باد

 

یاد و خاطره شهید تاج الملوک "ساحل" جاودان باد