آرشیف

2017-12-26

دوکتور ص. سعیدي

جوانب دیکری از فتوی کفری!

ګرفتن معاش، امتیاز و جور آمد با حاکم و از حاکمیكه وی را  در فتوی خویش کافر میخوانند، عمل و کار حرام است! 
حرام را عمداً حلال دانستن عمل کفری است! 
مفتی در اعطای فتوی، مجتهد در اجتهاد کردن اګر مانند شخص عالم مسلمان و یا مجموعه از علمای مسلمان در صورتیکه صلاحیت و فهم شرعی دادن فتوی و اجتهاد را داشت باشد، فتوا دهد و اجتهاد کندخود نیز مکلف به اجرای حکم، فتوا و پيامدهای آن میباشد. 
من به حیث یک مسلمان، دارندهء  تحصيلات عالی اسلامی و حقوقی ( در کابل _ فارغ مدرسهء عالی، امام ابوحنيفه رحمه الله عليه،كورس يكسالهء ستاژ قضایی، انسلاک قضایي، پراګ _ پوهنتون چارلز ، لسانس حقوق، ماستر حقوق، دوکتورای حقوق،  تجربه چارده سالهء وکیل مدافع، ترجمان رسمی محاکم در پنج زبان، دارندهء تحصیلات عالی  دراسات اسلامی و عربی از پوهنتون چارلز،  پوهنتون ازهر شریف مصر،  یک سال فرالیګل در لندن سکول اف لا ، یقین دارم و مطمئن ام که فتوی به نام علمای از شهر مزار شریف و قندهار بعد سبکدوشي عطا محمد نور از سمت والی مزار شریف، به زور  پول و هدایت والی مذکور بوده و مفتیان این فتوی فهم لازم مسلکی و تقوی متناسب دادن فتوا مذکور را ندارند.

 تمام شواهد نشان میدهد که این اخوندان مفت خور روضه  از محتوی و فهم اصلی دین مبین اسلام خبر ندارند و یا فتوی فرمایشی صادر کرده اند. 

آنچه اتهامات دارند و تأکید داشته اند حالت و مطالب بوده که قبل از عزل شدن والی بلخ نیز برای شان روشن بود. مقطع زمانی فتوی مذکور به صورت روشن خيانيت و ضد هدایات  اسلام، ضد منافع منافع مردم افغانستان و 

سوء استفاده از دین مقدس اسلام  است.

اګر این مفتیان به حقانیت و یا ناحق بودن خویش باور دارند و یا نه بحث دوم است اما بحث اول اینکه  که به آنچه فتوی داده اند به آن ایمان دارند( الله تعالی خانهء دروغ ګو و کذاب را خراب کند. آمین.) اما مسلم و واضح این است که شرعاً ګرفتن معاش از حاکم غیر مسلمان، طبق فتوی این مفتيان!؟، حرام قطعی برای ایشان و کسانی میباشد که به فتوی شان باور داشته باشند. درین صورت کار کردن این ایشان در وزارت شؤن اسلامی حاکمیت و ګرفتن معاش و امتیازات شان ازین حاکمیت حرام و غیر اسلامی است. اګر باور دارند که فتوی شان درست و معاش و امتیاز ګیری شان از چنین حاکمیت نیز جواز دارد و درست است، پس باید از سرکلمه بخوانند و تجدید نکاح کنند، چون به این ترتیب امر و کار حرام را حلال ګفته اند. انتخاب با چنین اخواندان ملاء نما و مفتیان!؟ است.

برعلماء و دانشمندان دینی ایکه با فتوی های صادر شده مؤکلین والی اسبق بلخ موافق نیستند و صدا بلند نمی دارند باید دقت نموده و ادای رسالت کنند. الساکت عن الحق شیطان اخرس. 

دیر یا زود همه به محاكمه و عدالت الهی استاد شدنی ایم، از روز جزا بترسید. و دین راافزار بازی های سیاسی خویش نسازید! 

ان بطش رب لشدید

و ماعلینا الی البلاغ المبین 

٢٤/١٢/٢٠١٧

٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨