آرشیف

2015-6-19

ذره بین

جنگ و یـــا آشتی فرهنگ ها و تمدنها

جنگ زادۀ خود گرائی وخود پسندی بنیاد گرایان سکولار وبنیاد گرایان مذ هبی است که  جهان را به آتش کشیده است. یکی به بهانۀ آزادی وعبور از همه مرز های قدسیت عقیده واندیشه همه مخالفین خودرا ترورست میخواند و گاه قرآن این کتاب آسمانی را لگد مال میکند و واز فرستادگان خدا کارتون میسازد .اجساد مردگان را آتش میزند و دیگری با انفجار وانتحار وسر بریدن وآتش زدن به مکاتب ومدارس وقتل علمائی دین از حریم دین ومذهب دفاع مینماید.
احساسات ناسیونالیستی و یا احساسات مذهبی ازجمله مهمترین فاکتورهائی بوده اند که پیوسته ازسوی حاکمان و قدرتهای جنگ طلب، دستاویز شده و اینچنین بوده که توانسته اند با به بازی گرفتن احساسات توده عوام، آنان را به تنور جنگ سرازیر کنند. وامروز هم عنان إحساسات مردم بدست همین افراطیون جنگ افروز است.
جرج بوش ودیگر سیاستگزاران کشورهای صنعتی با ژست "دفاع از مسیحیت در مقابل تهاجم اسلام" بدنبال آن هستند تا بتوانند زمینه های اجتماعی لازم را برای تدارک وادامه سیاستهای جنگ طلبانه خود فراهم کنند
 وهر کسی را که در جهت مخالف منافع شان قدم بر دارد ترورست وناقض حقوق بشر میخوانند.اما سربازانی که از هر دو سو به این جبهه ها کشیده خواهند شد، ساده ترین و فقیر ترین انسانها از کشورهای مختلف خواهند بود که فریب داده شده اند ومواد سوخت آتش جنگ اند.

تا جائیکه بوش در تهاجم اسرائیل علیه لبنان با عصبانیت تمام مسلمانان را فاشست خواند واو درجمع مردم گفت آمریکا با فاشسم اسلامی در نبرد است لقبیکه میتواند توجیه گر اقدامات ماجرا جویانه بوش وهم پیمانانش علیه مسلمانان گردد{جورج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، در اظهاراتی در واکنش به وقايع روز پنجشنبه (10 اوت) در بريتانيا، گفته است که آمريکا با آنچه که وی آن را "فاشيسم اسلامی" خواند در جنگ است.بی بی سی

او گفت که "فاشيسم اسلامی" از هيچ اقدامی برای نابود کردن آنهايی که آزادی را دوست دارند، رويگردان نيست.}این اظهارات جناب بوش می رساند که او هم از هیچ اقدام علیه مسلمانان رو گردان نمیباشد.بوش وهم پیمانانش با استفاده ازین واژه ها جهان را به مبارزه می طلبند وآتش جنگ فرهنگ ها وتمدن هارا که قبلا آغاز شده است مشتعل تر میسازند. درست این رویائی  از زمان شدت گرفت که محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران  در جمع نمایندگان کشور های جهان از آشتی فرهنگ ها وگفتمان تمدنها صحبت به میان آورد.اما قطب مخالف که افراصیت است راه ها ورمینه های جنگ تمدنهارا مساعد ساخت.  جنگی که عملا شروع شده ؛هر چند سیاستمداران از گفتمان وآشتی تمدنها وفرهنگ ملت ها ها صحبت به میان میآورند. ما نباید از احتمال شروع جنگ فرهنگ ها صحبت کنیم بلکه اذعان کنیم که جنگ قبلا آغاز شده است.جنگ زمان شروع شد که چهره های چون بوش .شارون در یک طرف واسامه وملا عمر در دیگر جهت خودرا مظهر ونمود تمدن سکولاریسم و مذهب إعلان نمودند چهره های که در دشمنی با بشریت در یک صف قرار دارند واما از دوجبهه به تباهی ونابودی فرهنگ ها کمر بسته اند.
آری، جنگ مدتها ست که شروع شده! اما این جنگ نه جنگی از سوی این یا آن دین ومذهب، بلکه جنگی است از سوی دشمنان انسانیت و ارزشها ودستاوردهای بشریت و بر علیه همه انسانها. جنگ مدتهاست که شروع شده وحال از آشتی صحبت می شود

– جنگ آنگاه شروع شد. که  با هجوم وحشیانه در تاریکی شب در حریم عصمت خانواده های مسلمانان افغان وعراقی تاختند و زنان وکودکان را با برچه وتفنگ تهدید کردند.

-انجا که در زندانها با مردان هم تجاوز جنسی صورت گرفت و ایشان رابا بدن برهنه به ستون ها ودیوار ها بستند.
– آنجا که سگ ها را به جان زندانی لخت وبه ستون بسته رها ساختند تا ازوی به حکم دموکراسی وحقوق بشر إعتراف بگیرند.
– آنجا که خانه فلسطینی را بر سرش با بمب ویران می کنند…
– آنجا که در گوانتانامو هر کاری که دلشان می خواهند بر سر " اسیر" میاورند و خود را به هیچ کس پاسخگو نمی بینند
 -آنجا که زنان در میدانهای ورزش وسپورت تیر باران شدند ومدنیت ها به آتش توپ گرفته شد….
– آنجا که نیروهای إئتلاف بخاطر عقده کشائی وانتقام گیری از طالبان محافل عروسی وکاروان های پولیس واردوی ملی افغانستان را بمباران کردند.
– آنجا که زنان راسنگسارکرده و جوانان را بر دار کشیدند…
– آنجا که از سوی" سرمایه داران" به بن لادن آموزش وسلاح و پول داده شد که به " جهاد" برود…
– آنجا وآنزمان که طالبان به قدرت رسانده شدند..تا در لباس اسلام دین را به افتضاح بکشانند.
 -آنچا که در ویرانی لبنان بم های لایزری وآتش زا فرستاده شد وهم به اسرئیل وقت دادند تا آخرین دقیقه ممکن مردم بیگناه واطفال معصوم رابا ریزش بم زیر آوار ها نمود.

 -آنجائیکه هفته ها ازختم جنگ میگذارد اما تشئییع جنازه قربانیان جنگ تا هنوز ادامه دارد وهر ویرانه ده ها جسد را در دل جاه داده است…
– آنجا که جنازه پناهجویان دل به دریا زده را در سواحل ایتالیا و… جمع آوری میکنند…
بلی این شعار های مستانه به نام صلح وحقوق بشر آن وقت دروغ ثابت شد که بوش بخاطر تغیر آسیا ئی میانه موشک های مدرن وبمب های آتشین را به منطقه سرازیر کرد تا پیکرۀ آسیائی میانه را در کورۀ خشم خود واسرائیل ذوب وبعد  در قالب دموکراسی خود ریخت وساخت دیگر ازان بسازد.
– آنجا…. و آنزمان که …. افراد شریر وپیروان ابلیس جنگ را علیه بشریت وفرهنگ و تمدن درهمه جا آغاز کرده اند.  یقینا کسانیکه جنگ را سازمان میدهند وبعد میانجی گری میکنند آغاز گر جنگ فرهنگ ها وتمدنها اند.دیگر نباید با شعار دموکراسی وحقوق بشر وآشتی تمدنها  بر فرهنگ ها  بتازند آنهائیکه از دموکراسی دفاع میکنند در واقع جنگ را آغاز کرده اند.وجهان را به ماتم نشانده اند.آنانیکه حضور خودرا در منطقه با گسترش وادامه جنگ توجیح میکنند تمدن وفرهنگ را به مسخره گرفته اند.
آری، جنگ را اینها مدتهاست که شروع کرد ه اند و حال احساسات مذهبی مردم را به مثابه بنزینی برای هرچه بیشتر شعله ور تر ساختن آتش آن نیاز دارند .آنچه که سالهاست "درگیری های فرقه ای" بین سنی و شیعه در عراق یا پاکستان خوانده می شود ویا درگیری بین مسلمانان و مسیحیان در لبنان و نیجریه و… ادامه همان سیاست آگاهانه ای است که، در گوانتنامو قرآن را به توالت می ریزد، در کپنهاگ محمد را کاریکاتور می کند در پاکستان وعراق با بر افروختن جنگ مذاهب مساجد را منفجر میسازند ویا در تهران صلیب را به آتش می کشاند واین فر هنگ تباهکن را به افغانستان هم گسترش میدهند. بر بنائی همان سیاست اینک منافع خود را در زمینه سازی و گسترش فضای روانی "جنگ اسلام ومسیحیت " در اروپا و آمریکا یا دیگر کشورهای صنعتی جستجو می کند.
حال دیگر همه ملت ها میدانند: این جنگی است بین سرمایه داری جهانی و عقب مانده ترین نیروهای مذهبی برعلیه تمامی بشریت. لطفا پای فرهنگ و عقاید مردم عادی وساده کوچه و بازار را به وسط نکشانند و آنها را به جان هم نیاندازند! میگوئیم که جنگ نفت را جنگ فرهنگ اندیشه نسازید .حرص اشغال را با عشق آزادی خلط نکنید.

آری افراط گرائی سکولار به افراط گرائی مذهبی دامن میزند عناصر افراطی سکولار جز سلاح واتم وزور دیگر هیچنوع وسیله بر خورد با جامعۀ بشری را به رسمیت نمی شناسند. می بینید بر نارد لوئیس یکی از تندروان سکولار آمریکا  به مذهب توهین میکند و روز مبعث پیامبر اسلام را روز روز استفاده از وسائل تخریب دنیا میداند چنانچه وی با تند روی خشک وغیر منطقی آمریکا واسرائیل را تشویق مینماید تا با استفاده از سلاح اتمی از ایران سبقت جویند تا غافلگیر نشوند. توجه نمائید به اظهارات تاریخ دان واسلام شناس آمریکائی که چگونه آتش دشمنی را با پیشبینی های غلط وتعصب آمیزش شعله ور میسازد.

{ برنارد لوئيس؛ تاریخ دان واسلام شناس آمریکائی هشدار داده است که انتخاب روز ۲۲ ماه اوت از سوی ايران برای پاسخ دادن به مجموعه پيشنهادات گروه 1+5 بی دليل نيست. 22 اوت امسال با ۲۷ ماه رجب يعنی سالروز مبعث پيامبر اسلام مقارن است.

آقای لوئيس؛ می گويد اين روز می تواند موعد مناسبی برای حمله اتمی ايران به اسرائيل باشد بی بی سی 22 اسد 1385}در حالیکه افراد میانه رو آمریکا فاصله ایران را از ساختن بمب اتم ده ها سال پیش بینی میکنند. اما افراد تندرو چون لو ئیس چه جرقۀ را به خرمن هستی دنیا می زند. این حرفهای وی تشویق وتحریک غیر مستقیم آمریکا واسرائیل به حملۀ اتمی علیه ایران است که تا قبل از 22 اوت وارد عمل شوند.از اظهارات این چنینی سیاست مداران امریکائی تا اهانت به قرآن شریف  وساختن کاریکا تورها  وحمله به لبنان معلوم می شود که اول سکولارهای افراطی غرب باعث تحریک وتشدید افراط گرائی مذهبی میشوند  وافراط گرائی مذهبی نتیجه افراط گرائی غیر مذهبی های چون لوئیس  است.