آرشیف

2016-4-24

احمد سعیدی

جنگ در بهار پیشرو دیگر تشریفاتی نیست

همه میدانند و باور دارند که قوت های مسلح، در  کشور ما مهمترین شاخصه هویت ملی و جمعی ما شمرده می شوند نیروهای مسلح افغانستان در حال حاضر  از همه مهم تر بر علاوه داشتن  همزمان توان عملیاتی و نظامی بلکه انگیزه ها و پشتیبانی مردمی بشمول  جهت گیریهای معنوی و دینی و افغانی برای تقویه و قوت بخشی شان یک ضرورت عینی است .
در شرایط موجود با در نظرداشت جنگ نا اعلان شده علیه کشور و ملت ما از همه اولتر  وظیفه اصلی نیروهای مسلح، دفاع از استقلال تمامیت ارضی و امنیت  ملی است، بنابراین باید هرچه زود تر و عاجلتر  توان عملیاتی و انگیزه های معنوی این نیروها روز به روز زیادتر تقویت شوند. در دنیای امروز به باور من دو گروه از نیروهای مسلح با دو هویت خاص در بیشتر کشورهای جهان، وجود دارد در برخی کشورها ارتش، نیروی نظامیِ تشریفاتی، زینتی، ویترینی و بدون توان عملیاتی و فقط برای حفظ حکومت و امنیت حاکمان اند.
از این نمونه از قوت های مسلح در منطقه ما نیز وجود دارند اگر بخواهند دشمن را سرکوب کنند یا به کشوری حمله ور شوند کاری از دست شان پوره نیست اما اردوی افغانستان بعد از خروج قوت های خارجی تا کنون مردانه وار از هویت و ارزش های ملی خود دفاع کرده است . که مایه افتخار است

گروه دوم از ارتش های جهان عبارت از قوت های مسلح اند که در ظاهر توان عملیاتی و نظامی بالایی دارند اما در میدان عملیات فقط نظامی گری صِرف، و بی منطقی و بی رحمی در دستور کار آنها است که ما در افغانستان زمانی که قوت های خارجی حضور داشتند همچو اعمال را دیده ایم حضور قوت های خارجی در عراق و افغانستان را نمونه بارز ارتشهایی با هویت نظامی‌گری و تشنج آفرینی  میتوان نمونه گرفت به عقیده من در شرایط سخت و سرنوشت ساز کنون در افغانستان تنها نیروی مسلح جهان که هم مکتبی اند و انگیزه های معنوی دارند و هم کارایی دارند و در کشوری برخوردار از ارزش های انسانی و اسلامی اند نیروهای مسلح افغانستان اند  . مسئولین قوت های مسلح با پشتیبانی مردم افغانستان باید در هویت منحصر به‌فرد نیروهای مسلح افغانستان همواره تلاش نمایند نگذارند نیروهای مسلح کشور ما برای شخص خاص و یا برای حزب و جناح خاصی در داخل قوت های مسلح فعالیت نمایند بلکه از همه چیز مهم تر این هویت است که قوت های مسلح ما همه شان خود را  مربوط به همه ملت افغانستان بدانند از منافع ملی افغانستان دفاع کنند  و باید حصار امن مردم و مدافع امنیت ملی و عمومی مردم و کشور ما باشند.

به باور من  با افزایش توان عملیاتی نیروهای مسلح که مجموعه ای از سازماندهی، تجهیزات، آموزش و پشتیبانی مردمی است در کنار ارتقای توانایی های معنوی که فراتر از واجبات و مستحبات دینی و وجدانی همه ما است و باید در اعماق قلب ما پشتیبانی از نیروهای مسلح  بوجود آید، تا نیروهای مسلح ما احساس قدرت واقعی مردمی را با گوشت و پوست خود احساس کنند . تجارب دو سال گذشته نشان داده است که نیروهای مسلح ما بر خود فرض می دانند که با افزایش توان نظامی دفاع و امنیت ملت و مرزها را تامین کنند روی این اصل آگاهی دادن به قوت های مسلح ما آنچه که در افغانستان و جهان میگذرد یک امر ضروریست قوت های مسلح ما باید بدانند .
حوادث تروریستی در اروپا و همچنین حضور پر رنگ افرادی از این كشورها در گروههای تروریستی در سوریه و عراق، افغانستان چه اهداف را در قبال دارد . باید سربازان و افسران ما بدانند که دنیای امروز را دنیایی متلاطم توصیف میکنند كشورهای اسلامی امروز از سویی با خطر گروههای تروریستی كه به‌نام اسلام و در واقع علیه اسلام و مسلمانان فعالیت می‌كنند، مواجه اند و از سوی دیگر برخی قدرتهای جهانی  تمایل ندارند كه كشورهای مسلمان، از یک طرف  متحد باشند و از طرف دیگر قوت های مسلح نیرومند داشته باشند . افسران و سربازان باید آگاه شوند که تروریزم یک تهدیدی جدی و جهانی است تروریزم زمینه ساز  سیل مهاجرت آوارگان، شده است . میدانم فرزندان که در قوای مسلح شب و روز مشغول خدمتگذاری اند اکثر شان از بارو های اسلامی و انسانی عالی برخوردار اند باید  عملاً به دشمنان مردم افغانستان نشان دهند که اسلام، دینِ پیشرفت، و ترقی است و  اتحاد مسلمانان بخاطر  مبارزه با تروریزم هم اسلامی است و هم انسانی .