آرشیف

2017-3-27

امان معاشر

جنرال قنسول جدید در ونکوور آغاز به کار نمود

 

 

جنرال قنسول جدید در ونکوور آغاز به کار نمود
 

شخصیت فرهنگ دوست آقای سلیم وحدت به صفت جنرال قونسل افغانستان در شهر ونکوور کانادا آغازبه کار نمود.
آقای وحدت فعال در عرصه ژورنالزم ،شخصیت فرهنگدوست و انسان با وقار است و با خرافات و فساد جدآ مخالف است و از پیش آمد موصوف معلوم میشد که با مهاجران با معاشرت بر خورد می نماید
اداره ی قنسولگری افغانستان در ونکوور کار های هموطنان مهاجر مقیم ایالت های البرتا، سستکتچوان،مناتوبا وایالت بریتیش کلمبیا را اجرا می کند. افغانهای بریتیش کلمبیابخصوص جامعه فرهنگی آن به اوشان همکار اند و موفقیت شان ارزوست.

امان معاشر