آرشیف

2018-4-3

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

جناب پوهاند روضت الله مجید در فیروزکوه

آری پوهاند مجید در راس هیات کانکور، با استقبال بی‌پایان شاگردان وهوادارانش، از ایشان در فرودگاه محی‌الدین غوری، مورد استقبال و حمایت عام وتام قرار گرفتند. در آزمایشی که زیر ریاست آقای مجید در خدمات ملکی، آن‌های که شارت لست شده بودند، تعدادشان به 2400 تن، آنانی که در آزمایش حضور پیدا کردند، 1808 تن، از مردان، کسانیکه در این آزمایش شرکت کرده بودند، به تعداد 1350 تن اشتراک‌گنندگان قشر اناث که منظور مان همانا دوشیزگان غور، 458 تن و کسانیکه به آزمایش نسبت دوری راه، صعب‌العبوری سرک‌ها  حضور پیدا نتوانستند، تعدادشان به 592 تن می‌رسد. این داشته‌ها را جناب آقای محمد نصیر توکلی یک تن از مدیران، مقام ولایت غور، این آمار را اخیراً طی یک گردهمایی کوتاهی، به ژورنالستان محلی مقم شهر فیروزکوه، ابلاغ فرمودند. بعداً به ریاست محترم معارف غور که در بستر مقام ولایت اخذ موقعیت نموده، به دفتر مدیریت اجراییه، و آگاهی عامه‌ي آن ریاست محترم رفیتم، نه تنها که در دفتر، دیکتور و دیزاین وجود نداشت، فکر کردم که به کاروان سرای داخل شدم، بعد از عرض سلام به حضور مدیرصاحب از ایشان اشتراک‌گنندگان کانکور را آحترامانه خواستار شدیم، در مقابل این پاسخ را دریافت نمودیم، که ما مور نیستیم، با هرکس وقت مان را ضایع کنیم، ضمن این که در پهلویش، مردی با لنگی وطنی، و پالتوی زمستانی به تن، دوکمه‌ها پلتو کشیده، پاسخ داد: ما در حال محاسبه‌ایم، شما بیرون شوید، و ما هم دستی به دهان گرفته، و اکنون در حضور جام غور، قرار داریم. موفقیت‌های بی‌سرو پا به ریاست معارف غور، که تا هنوز سرش را از تنش و تنش را از پاهاش، شناخته نتوانسته‌ایم، از بارگاه خداوندگار عالم و آدم موفقیت‌های بی‌پایان و یک دیپلوماسی وظیفوی را به ایشان آرزوگری می‌کنیم.
فاصله از شهر فیروزکوه به شما کیلومتر به ولسوالی های ولایت غور،
یک: ساغر 215 کیلومتر
دو: تولک: 190 کیلومتر
شهرک: 123 کیلومتر
تیوره: 220 کیلومتر
پسابند : 171 کیلومتر
و دولینه : 73 کیلومتر از شهر فیروزکوه فاصله دارند.