آرشیف

2015-12-5

محمد عالم افتخار

جناب قاضی القضات جدید افغانستان پاسخی لطف نمایند!

اوایل برج اسد امسال شنیدم که جناب قانونپوه سید یوسف حلیم منحیث رئیس جدید ستره محکمه یا همان قاضی القضات افغانستان مقرر و معرفی گردیده و یک مقام بسیار مهم از قوای سه گانه دولت را که پس از تقاعد پوهاند عبدالسلام عظیمی خالی شده بود؛ با وجود مبارک شان پُر نمودند.
راستش تا هنوز که هنوز است نمی توانم ارتقا به این مقام عالی را خدمت ایشان تبریک عرض نمایم یا تسلیت بگویم. 

ادامه مطلب اینجا