آرشیف

2015-11-10

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جناب فیض محمد میرزازاده معاون محترم ولایت بادغیس!

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

تقررشما شخصیت جوان و پرتلاش را بحیث معاون مقام محترم ولایت بادغیس تبریک و تهنیت گفته، توفیقات بیشتر شمارا درجهت خدمت گذاری به مردم شریف ولایت بادغیس از خداوند متعال آرزومندیم.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری افتخار دارد مدتی را که بحیث معاون ولایت لوگر ایفای وظیفه نمودید  صداقت  پشت کار،دلسوزی شما به مردم شریف آن ولایت آفتاب گونه بوده و همه مردم آندیار از کار کرد های خوب ووطندوستانه ی شما بقدر یاد آوری می نمایند.
بدین منوال آرزوبرده می شودکه درولایت بادغیس  هم این فعالیت های انسان دوستانه ی شما تداوم بیشتر داشته دربخش های مختلف مشکلات آن مردم رسیدگی فوق العاده ی داشته باشید.
 به امید موفقیت های بیشترشما.