آرشیف

2015-4-17

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

جناب بزرگوار، غلام حیدر «خان» رئیس «صاحب» مخابرات غور!

گرچه  بگوییم یا نگوییم، بسیار بدرستی دیده و فهمیده میشه که  بودجه  دولت (پیسه مردم) به خورجین  افراد حاکم بر مردم،  میره  و در تطبیق و پیاده سازی  وظایف  محوله هر دفتر و هر بخشی از اداره امور کشور و به ویژه، در غور،  نه  قوانین و مقرراتش و نه عدالت اسلامی در نظر است، بلکه  فرمان و آمر و اشاره و زنگ تیلفون و رابطه  و رشوت و فساد همه جانبه و برابر با خواست ارباب حاکم بر مامور عادی،  مهم است و کار فرمایی دارد. این حالت را همه ما می دانیم؛  یعنی در کل،  ملامت  تنها  شما نیستید.  
اما و به هر حال،  میگن «هر چیز از خود مرزی دارد» و توجه  بی حد، به یکی  و بی توجهی  بی حد، به دیگری،  پیامد های  خوبی  ندارد؛  یعنی  بی عدالتی هم، «حدی» باید داشته باشد.
و اما، اصل گپ  و درد و واسطه مهمی که وادار مان ساخته به دربار معظم شما مراجعه کنیم :
جناب بزرگوار ما،  حتمن  بیاد دارید که  بیش از سه سال است که  پایه خالی و نوید بخش  «بنام پایه آنتن»، در تولک خاموش و فرهنگ دوست مان  ایستاده کرده اید و نمایش میدهید،  تا امروز بی ثمر است!
اجازه می دهید، بپرسیم، چرا؟
خواهش داریم، نگویید که  امنیت  که در آنجا هست، گنه کار است!!
تولک ما، آرام ترینست و  تولکیان ما، قطعن  می توانند  ازین «لطف» شما دفاع کنند!
تولکیان که پای  لشکریان خون خوار بسیاری  را و حتا همین عرب و اسماعیل شان را نگذاشتند داخل خاک شان شود، دفاع ازین «پایه»، امری خیلی، خیلی آسان  و  ساده است برای آنها.
 
نزدیک به سه ماه شده که جناب بزرگوار شما، شخصن وعده  قطعی داده  بودید برای بار آری این «درخت خشکیده» و نصب  آن میوه گرانبهای  که  سه سال شده تولکیان فرمانبردار شما، چشم براهش اند.
ای بزرگوار!
شاید آگاهید که در سرزمین ما، شرایط دانش آموزی و کار، خیلی دشوار است و همچنان، دهکده های مان دچار مازاد نفوس خیلی شدید اند و ناگزیر جوانان ما به شهرها و دیگر  گوشه و کنار کشور و حتا به بیرون از کشور، برای آموزش و یا کار، سرگردانند و  لازم است  بدانیم ما و شما  که برای چند ثانیه و یا یک دقیقه گفتگوی تیلفونی، پداران و مادران پیر و بیمار مان، به بلندی های کوها و چند کیلومتر دور میروند از خانه شان تا سدای فرزندان شان را برای لحظه ی  از راه تیلفون بشنوند؛ اما، هرگاه  شما این مشکل را حل می کنید، بزرگترین خدمت به مردم و با ارزش ترین صوابی را نصیب شده اید  که کمتر از صواب «حج» نخواهد بود؛ باور کنید!
شما میدانید شاید  و خواهش داریم بدانیم که امروز، این سیستم تیلفون بی سیم، همه چیز است:  مجله،  روزنامه، خبر ها، کتاب و مطالعه ( همه چیز در  تلیفون و انترنت ) است که در صورت فعال کردنش، شما مصدر خدمت بسیار پر بهای در عرصه روشنی  جوانان ( در ذات خود، معارف)، شده اید.
تلیفون امروز، همه چیزست؛ هم رادیو، هم تلویزیون، هم موسیقی و هم رسانه ها و … ؛ پس  این خدمت شما خیلی پر بهاست  و این،  حق  تولکیان است!   
خواهش داریم؛ این حق تولکیان شما را بدهید!!
از خدا بترسید!!